Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fri tid på lika villkor? Kulturförvaltningen satsar på jämställdhet

Kulturförvaltningens verksamheteter är inte så jämställda som de tror. Det kom fram när kulturförvaltningen under året har jobbat med jämställdhet med fokus barn och unga, men det finns också ett stort intresse och en vilja att jobba mer strategiskt med jämställdhet framöver.

– Det här arbetet har öppnat ögonen på oss, säger förvaltningschef Kristina Blomquist. Jämställdhet kan inte bara vara ett separat mål i våra verksamhetsplaner, det måste genomsyra all verksamhet framöver.

Bakgrund – beslut om genuskartläggning 201

I december kom rapporten ”Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheter till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad”. Utgångspunkten för undersökningen var beslutet att under 2013 kartlägga kultur- och fritidsverksamheten för barn och unga i kulturförvaltningen utifrån ett genusperspektiv.

Rapporten kartlägger nuläget och visar bland annat att förvaltningen många gånger saknar statistiskt underlag fördelat på kön. Flickor och pojkars villkor och del av resurserna går inte att utläsa, vilket är en förutsättning för förändringsarbete. Viss tyst kunskap om jämställdhet finns hos personalen, men det behövs mer kunskap och en gemensam målbild – både hos personal och i politiken. Viljan att arbeta mer med jämställdhet är stor. 92% av deltagarna tror att mer jämställdhetsarbete kommer att påverka verksamheten positivit, samtidigt anser 46% att de redan har drivits arbete med jämställdhet.

Personalen har tagit fram förslag på fortsatt jämställdhetsarbete

Under våren har Fritidsavdelningen, Nolltrefem och Konstenheten/ Mjellby Konstmuseum jobbat vidare med temat under två workshops, kombinerat med eget arbete. Detta sammanfattas i den nya rapporten ”Jämställdhetsanalys med 4R”. Rapporten rymmer också deltagarnas reflektioner och förslag om fortsatta insatser för jämställdhet, både på verksamhetsnivå och för hela förvaltningen.

Saker som deltagarna reflekterat över är bland annat att det behövs bättre rutiner för statistik, förvaltningen behöver arbeta med bemötandet och se över hur de kommunicerar och vem som nås av budskapen. Samtidigt görs det mycket bra saker som behöver synliggöras så att de olika verksamheterna kan lära av varandra och arbeta över gränserna.

Framöver kommer vi jobba för att få ett mer strategiskt jämställdhetsarbete som påverkar allt vi gör, sammanfattar förvaltningschef Kristina Blomquist. Hur vi tänker när vi köper in media, när vi beslutar om och genomför arrangemang osv. Inom konstverksamheten har vi uttalat en ambition att köpa in mer offentlig konst av kvinnor, inom fritidsverksamheten har vi arbetat för att få fler flickor till verksamheten. Men vi behöver mer kunskap om jämställdhet. Hela verksamheten behöver inkluderas och få på sig genusglasögonen.

Båda rapporterna finns att ladda ner och läsas i sin helhet till höger.