Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

E-cigaretter förbjuds på bibliotek, fritidsgårder, konstinstitutioner m.fl.

Kulturnämnden har tagit beslut om att likställa e-cigaretter med vanliga cigaretter och de blir därmed förbjudna inom de delar av kulturnämndens verksamheter där det idag råder rökförbud, t.ex. bibliotek, fritidsgårdar och konstinstitutioner.

–  Våra medarbetare har efterlyst ett beslut att luta sig mot, för att veta hur de ska bemöta de kunder som röker e-cigaretter i lokalerna, säger Maria Gellert, enhetschef för administration och stöd, på kulturförvaltningen.

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, blir allt vanligare. Det är en apparat som liknar en cigarett med en kammare som kan laddas med en vätska eller ampull. Vätskan innehåller lösningsmedel, smakämnen och kan vara både med och utan nikotin. När man använder en e-cigarett ”glöder” den och vätskan bildar ånga som liknar tobaksrök. Initiativet till beslutet kommer från personal inom biblioteksavdelningen som efterlyst en tydlighet angående hur de ska bemöta kunder som röker e-cigarett. Det råder rökförbud i lokalerna, men fram tills nu har de inte kunnat ge ett svar på vad som gäller för e-cigarett om diskussion skulle uppstå.

Ett viktigt beslut för det tobaksförebyggande arbetet

Idag tillämpar Halmstads kommun rökfri miljö på allmänna och offentliga platser, men det finns ännu inget kommunövergripande beslut gällande e-cigaretter. Att kulturnämnden nu likställer e-cigaretter med vanliga cigaretter, och därmed innefattar dem i rökförbudet, innebär att de förbjuds på kulturnämndens verksamheter, det vill säga alla bibliotek, fritidsgårdar, Nolltrefem, Medborgarservice Andersberg, Konsument Halmstad, Mjellby Konstmuseum, Halmstads Konsthall och Kulturhuset.

Kulturnämnden lutar sitt beslut främst mot att Statens folkhälsoinstitut gått ut med att rökförbud bör gälla även e-cigaretter, speciellt på allmänna och offentliga platser. Folkhälsoinstitutet framhåller att det är svårt att avgöra om det är tobak eller ej i en e-cigarett, som ju är en imitation av en vanlig cigarett. Därför bör de områden som enligt lag idag är rökfria förbli fria från rökning från alla former av ”rökverk”, oavsett om en enskild produkt innehåller tobak eller inte. Följden kan i annat fall bli att de rökfria områdena, som är en viktig del i det tobaksförebyggande arbetet, luckras upp i och med att rökförbuden inte respekteras.