Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Biblioteken sätter barn och ungdomar i centrum

Stadsbiblioteket behöver göra om sin barn- och ungdomsavdelning för att anpassas efter barn och ungas behov. För att tar reda på vilka behov och intressen barn och ungdomar har, bjöds i höstas in grupper till biblioteket för att fråga dem om hur de skulle vilja att biblioteket såg ut och vad de skulle vilja göra där. Den 25/2 blir det nu återkoppling i form av en workshop för en årskurs fem klass.

När Stadsbiblioteket invigdes för snart åtta år sedan låg mycket fokus på boksamlingarna och hur media sorterades och exponerades. Nu ska fokus flyttas och istället sätta barn och ungdomar i centrum.
- Biblioteket måste kännas angeläget för dem och utgå från deras egna villkor. Biblioteket ska fungera som en trygg mötesplats där man kan få lugn och ro men också möjlighet till att utmaningar, säger Lena Roosberg, enhetschef Barn och Familj på biblioteken. Att Halmstad är en barnrik kommun märks även i bibliotekens statistik vad gäller antal lån av barn- och ungdomsböcker där de utgör mer än hälften av det totala antalet utlån på biblioteken i Halmstad. Trots detta kommer rapporter och signaler om barns minskade läsförståelse och om att föräldrar i allt mindre utsträckning läser högt för sina barn. Vilket väcker frågor kring hur man kan anpassa bibliotekets miljö och verksamhet för att locka fler barn, unga och deras familjer till biblioteket samt hur man kan inspirera till läsning och berättelser i olika former.

En förändring behöver ske
I den förstudie som arbetades fram under hösten koncentrerade biblioteken sig på åldersgruppen 9-12 år eftersom det är en grupp man inte haft så mycket fokus på tidigare. Man ville veta vad de gillar och har intresse av och förstudien innehåller många tankar och idéer.
- Förstudien är en början på hur barn- och ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket skulle kunna se ut och vad den skulle kunna innehålla. Den är inget färdigt förslag utan vi kommer att arbeta vidare utifrån den. När och hur den ”nya” barnavdelningen är klar vet vi inte i dagsläget däremot vet vi att en förändring behöver ske, säger Lena Roosberg.