Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bada inte vid Hagön och Haverdal

De badvattenprover som tas regelbundet under sommaren visar att badvattnet just nu är otjänligt på två platser i Halmstad, vid Hagöns camping och i Haverdal. Halmstads kommun avråder därför från bad tills vidare. Informationsskyltar sätts upp vid de aktuella stränderna och nya prover tas och analyseras inom kort.

Uppdatering 2016-07-19 10:25

Nya prover visar att det nu är fritt fram att bada vid Haverdal och Hagön igen.

I Haverdal finns just nu för mycket bakterier i badvattnet. Proverna visar en för hög halt av Intestinala enterokocker i vattnet.

Även vid Hagöns camping finns bakterier. Både E.coli och Intestinala enterokocker gör att vattnet är otjänligt.

Vad föroreningarna beror på är oklart, men Halmstads kommun avråder tillfälligt från bad vid de båda badplatserna eftersom man kan få besvär så som kräkning eller diarré om man skulle råka svälja vattnet.

-Vi tycker inte det är lämpligt att bada där just nu utan rekommenderar att folk väljer en annan badplats tills vidare. Omprov tas och så fort proven är tjänliga så tas skyltarna ner och det är fritt fram för bad igen, säger Sofia Warpman, avdelningschef på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad.

Halmstads kommun avråder från bad. Det är inte farligt att bada, men man ska inte få i sig vattnet eftersom det finns risk att drabbas av magsjuka. Om du fått magsjuka och behöver råd eller vård, kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Halmstads kommun kontrollerar regelbundet badvattnet på ett 20-tal platser i kommunen, och resultaten publiceras på Badplatsen.länk till annan webbplats