Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattentank för blomsterbevattning grävs ned i Norre katts park

Halmstads kommun fortsätter att satsa på alternativa bevattningsmöjligheter. Tisdagen den 22 januari påbörjades grävarbetet för en vattentank i Norre katts park.

Gunillaparken, Norre katts park och Slottsparken. Allihop kommer att ha egna nedgrävda vattentankar innan sommaren. Tankarna ska fyllas med Nissan-vatten som i sin tur ska användas till bevattning av perenner och blomsterplanteringar. Slottsparken var först ut och fick sin vattentank i december, nu har turen kommit till Norre katts park.

– Huvudsyftet med tankarna är att förbereda oss inför ett eventuellt bevattningsförbud så att vi ska kunna sköta växterna och parkerna på ett bra sätt utan att använda oss av dricksvatten. Genom att fylla på vattentankarna med Nissan-vatten tidigt i vår har vi vatten på plats inför säsongen, säger Jenny Hertsgård, enhetschef för Park på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Vattentankarna kommer även att underlätta arbetet för kommunens driftpersonal.

– Förra året lade personalen väldigt mycket tid på att åka runt och vattna. I och med att tankarna kommer att finnas på plats i respektive park nu är det möjligt för fler i personalen att hjälpa till vilket innebär att vi får en jämnare arbetsbörda och förbättrad arbetsmiljö, säger Jenny Hertsgård.

Toni Pihl, park- och idrottsplatsarbetare, var på plats vid grävarbetet i Norre katts park under tisdagsförmiddagen. Nedgrävningen av själva vattentanken beräknas till onsdagen den 23 januari.

Toni Pihl, park- och idrottsplatsarbetare, var på plats vid grävarbetet i Norre katts park under tisdagsförmiddagen. Nedgrävningen av själva vattentanken beräknas till onsdagen den 23 januari.

Grävarbetet i Norre katts park påbörjades tidigt på morgonen den 22 januari och beräknas pågå till fredag eftermiddag den 25 januari. Själva tanken beräknas komma på plats under onsdagen. Vattentanken rymmer 20 000 liter vatten och läggs på 2,5 meters djup. Under arbetets gång kommer det tidvis att vara begränsad framkomlighet på parkens gångväg från Norra vägen, i övrigt är parken öppen som vanligt.

Datum för när vattentanken i Gunillaparken ska grävas ned är inte bestämt.

– Vi siktar på att få den på plats nu i vinter medan det finns tjäle i marken. Gunillaparkens tank kommer också att rymma 20 000 liter vatten. Den redan nedgrävda tanken i Slottsparken rymmer 10 000 liter vatten, säger Jenny Hertsgård.

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar strategiskt med hållbara lösningar för att klara vattenförsörjningen, i nära samverkan med föreningslivet. När det råder bevattningsförbud används inget dricksvatten för att bevattna idrotts- och parkanläggningar eller andra offentliga miljöer i Halmstad. Det mesta av vattnet kommer från Nissan och borrade brunnar. Vatten hämtas även från andra mindre vattenuttag.