Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sommarlovsboken ska väcka barn och ungas lust för läsning

Hur hjälper du ett barn att hitta den värld som böcker kan erbjuda? Biblioteken i Halmstad hoppas att läsprojektet Sommarlovsboken ska locka barn och unga att hitta den lustfyllda läsningen. Alla barn i grundskoleåldern som läser eller lyssnar på minst fem böcker under sommarlovet får sedan en bok som gåva.

Listan på de fördelar läsningen ger kan göras lång; Nöje, kunskap, empati, stärkt identitet, förbättrat minne, skrivande med mycket mera. Barnen får ett språk, en röst och en konstruktiv fantasi. Forskning visar att barn och unga som deltagit i läsprojekt under en period läser på en högre nivå, utan det där onödiga motståndet, än de som inte har deltagit i liknande aktiviteter.

Barn och unga associerar i hög grad läsning med skolarbete och ”ett nödvändigt ont”. Det saknas kanske uppmuntran till läsning utanför klassrummet och böcker kanske inte prioriteras i hemmet eller så finns lusten helt enkelt inte där. Som en konsekvens av detta tenderar läsningen att avta eller pausas helt under sommarlovet. Resultatet blir en försämrad läsförmåga och en uppförsbacke när skolan börjar igen till hösten.


Läsprojektet Sommarlovsboken

I sommar genomför biblioteken i Halmstad återigen projektet Sommarlovsboken. Ambitionen är att öppna så många ögon som möjligt för den lustfyllda läsningen och att bidra till en kontinuitet i barn och ungas läsande. Genom att ge alla samma möjligheter till läsning kan biblioteket förebygga ojämlikhet. Projekt som Sommarlovsboken kan med andra ord spela en avgörande roll för att överbrygga läsklyftor och på så sätt bidra till att ge barn en bra start i livet.

Sommarlovsboken vänder sig till skollediga barn mellan 6 och 16 år och fokuserar på lustfylld läsning, som främjar och lockar till mer läsande. Uppdraget är att läsa eller lyssna på fem valfria böcker och fylla i en enklare blankett.
Från och med första juni kan blanketten hämtas på närmaste folkbibliotek eller skrivas ut den från webbsidan bibliotek.halmstad.selänk till annan webbplats. När uppdraget är slutfört och blanketten ifylld byter barnet sedan in den mot en bokgåva på valfritt folkbibliotek.


Dela boktips i sociala medier

I sommar kan barn och unga delta i en utlottning av ett större specialpris. Deltagandet sker genom att dela boktips i sociala medier under taggarna #sommarlovsboken2020 och #bibliotekenihalmstad. Biblioteken i Halmstad är arrangörer av utlottningen.

- Genom att barn och ungdomar delar sina boktips och tankar om vad de har läst, via sociala medier, hoppas vi nå ut ännu bredare med vårt budskap, berättar Katarina och Hanna som arbetar som bibliotekarier på Biblioteken i Halmstad.