Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skogsskötsel på Galgberget

Med start vecka 8 (17-21 februari) påbörjar Halmstads kommun gallringsarbeten på Galgberget i Halmstad. Syftet med skogsskötseln är att ta bort skadade träd, se till att nya friska träd kan växa upp och skapa tryggare och ljusare miljöer.

Att gallra och ta bort träd som är skadade är ett viktigt arbete för att hålla en skog säker och välmående. Nu står skogsskötsel på Galgberget på tur. Från och med måndagen den 17 februari påbörjas arbetet med att ta bort skadade eller på annat sätt farliga träd i området.

– Skogen är i stort behov av gallring. Träden behöver utrymme för att kunna fortsätta utvecklas och bli stora träd. Samtidigt måste vi se till att det blir tillräckligt med ljus till marken för att en ny generation träd ska kunna växa upp. Genom gallringen skapar vi tryggare och ljusare miljöer i omgivningen. Målet är att det även i framtiden ska finnas en fin skog att promenera i, säger Roland Larsson, naturparkmästare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Gallring sker i närheten av stigar och längs Flottiljvägen- håll avstånd

Gallringen sker både med maskiner och manuellt skogsarbete. Eftersom det finns motionsslingor och stigar på Galgberget kan delar av området spärras av under arbetets gång. Sagoängens lekplats berörs inte av sköteselarbetet.

Det är ofarligt att befinna sig på motionsslingorna eller i de delar av området där det inte är avspärrat så länge man respekterar säkerhetsavståndet till maskinerna och skogsarbetarna (50 meter) och följer anvisningar och skyltning på plats.

Halmstads kommun kommer även att gallra och ta bort träd längs Flottiljvägen. Det är träden som står för nära belysningsstolparna eller har för mycket grenar som tas bort. Framkomligheten på vägen blir begränsad under tiden arbetet pågår.

– Vi hoppas att våra kommuninvånare och besökare har överseende med detta. Vi ber alla att respektera skyltningar och avspärrningar och att hålla avstånd till skogsarbetare och maskinförare som arbetar, säger Roland Larsson.