Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Säkerheten i fokus på kommunens lekplatser

Under de närmsta veckorna avvecklar Halmstads kommun ytterligare 11 lekplatser samt en mindre hinderbana. Lekredskap med säkerhetsbrister på övriga lekplatser spärras av eller monteras bort.

Halmstads kommun har tidigare gått ut med information om att det ska arbetas fram en ny plan för kommunala lekplatser. Betydelsen av att det finns en lekplats i närheten av bostaden har minskat, att besöka en lekplats idag är mer av ett aktivt utflyktsmål som kräver högre lekvärde.

För Halmstads kommun innebär detta ett nytt förhållningssätt till kommunala lekplatser, hur många som ska vara kvar och med vilken kvalitet. Det finns även en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Med de ekonomiska ramar som finns kan kommunen inte upprätthålla kvaliteten och säkerheten på kommunens idag 111 lekplatser.

I början av november tog Halmstads kommun beslut om att avveckla tio lekplatser. Efter detta har protokollen från den årliga säkerhetsbesiktningen som gjordes under hösten 2019 studerats. Utifrån dessa protokoll, den kommande lekplanen och den ekonomiska ramen har kommunen nu bestämt att ytterligare 11 lekplatser ska tas bort. Även hinderbanan vid Allmogevägen i Söndrum avvecklas.

– Vi har säkerheten i fokus. Vi har ett ansvar att erbjuda säkra lekplatser och för att lyckas med det måste vi se över antalet, säger Patrik Cederleuf, utvecklingsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Under de närmsta veckorna kommer följande lekplatser att avvecklas:

 • Hagtornsvägen (Brogård)
 • Söndrums kyrkby (Bäckagård)
 • Klackens mellangränd (Fyllinge)
 • Klackens långgränd (Fyllinge)
 • Grytan (Kärleken)
 • Muraregatan (Nyatorp)
 • Stenamarken (Snöstorp)
 • Backavägen (Snöstorp)
 • Galärvägen (Trottaberg)
 • Skarviksvägen (Vilshärad
 • Strandgatan (Östra förstaden)

Lekredskap med säkerhetsbrister monteras bort

Det finns ett 50-tal lekplatser i kommunen som har lekredskap med säkerhetsbrister. Oftast är det bara en eller två lekredskap i området som inte håller godkänd kvalitet. Lekredskapen med säkerhetsbrister kommer att spärras av eller monteras bort, även detta kommer ske under de närmsta veckorna. Övriga lekredskap på lekplatserna kan användas som vanligt.

Halmstads kommun sätter upp informationsskyltar på de lekplatser som ska avvecklas samt på de lekplatser som har säkerhetsbrister.

– Oftast handlar säkerhetsbristerna om fallskyddets beskaffenhet, det vill säga att sanden inte håller rätt kvalitet, att den är för hårt packad eller att det inte finns sand i tillräcklig omfattning under till exempel gungställningar och rutschkanor. De vanligaste olyckorna är fallolyckor och underlaget orsakar flest skador, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Mer information om lekplatser. Här hittar du info om vilka lekplatser som tas bort, vilka lekplatser som har säkerhetsrisker samt en lista över vilka säkerhetsrisker som har uppmärksammats på de lekplatser som finns kvar.

Kommunens lekplatser på allmän platsmark.länk till annan webbplats Utöver detta finns det lekplatser som är privata, tillhör HFAB samt de som är kopplade till skolor och förskolor.