Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rekord i antal uteserveringar

Antalet uteserveringar i kommunen slår rekord i sommar. Över 70 aktörer har fått upplåtelse för en servering på kommunal mark, samtidigt som väldigt få har behövt söka bygglov.

Utformning och upplåtelse av uteserveringar är en komplex fråga. Många aktörer vill få plats i centrum och serveringarna är viktiga för en levande och attraktiv stadskärna.

Under säsongen 2018 har över 70 resaturanger och caféer fått tillstånd att hyra den allmänna marken i Halmstad - den som tillhör alla kommuninvånare men kan hyras ut om man ansöker hos polisen. Det innebär att det finns cirka 3500 kvadratmeter uteservering i Halmstad i år.

För att fördelningen ska bli rättvis och för att uteserveringarna inte ska skymma butiker eller hindra utryckningsfordon så finns det riktlinjer som kommunen tagit fram. De nya riktlinjerna för utformning av uteserveringar är generösare än de som fanns tidigare och gör att allt färre behöver söka bygglov för sin servering. De kommer att utvärderas efter årets säsong. 

Här kan du läsa mer om markupplåtelse.

Här kan du läsa mer om riktlinjer för utformning av uteserveringar.PDF

 • Vad innebär de nya riktlinjerna för utformning av uteserveringar?


  De nya riktlinjerna är framtagna för att förenkla så färre caféägare och krögare ska behöva söka bygglov. De ger generösare utrymme för exempelvis staket och parasoller. De möjliggör även för avgränsningarna att utformas friare så att varje krögare kan sätta sin egen prägel på uteserveringen.Riktlinjerna underlättar för att serveringarna ska vara tillgängliga. Alla, även de med exempelvis rullator eller rullstol, ska kunna besöka en servering. Riktlinjerna för stakethöjd ska också främja handeln i centrum. För höga staket skymmer verksamheterna i närheten så sikten är viktig att ta hänsyn till.
 • Vad händer när en krögare vill gå utanför riktlinjerna?


  Då måste man söka bygglov och då görs en individuell prövning av ärendet. Under 2018 har antalet bygglovsärenden som gäller uteserveringar minskat kraftigt eftersom färre behöver bygglov med de generösare reglerna, men alla som har sökt lov för sin uteservering har blivit beviljade.
 • Ger nya riktlinjer färre uteserveringar?


  Nej, hur mycket uteserveringar vi har regleras av markupplåtelsen, alltså den allmänna mark man får hyra av Halmstads kommun för att sätta upp sin uteservering. Den allmänna marken tillhör alla kommuninvånare, men upplåts till både uteserveringar och vid exempelvis evenemang i kommunen. Ansökan görs hos polisen som är den myndighet som beviljar tillstånd.2018 är ett rekordår - över 70 restauranger och caféer har fått hyra mark till sin uteservering. Det innebär att vi har cirka 3500 kvadratmeter uteservering i Halmstad på kommunal mark.

 • Hur ska staketen fästas?


  Det finns speciella fästanordningar som inte skadar underlaget. Efter upprustningen av flera centrumgator vill vi inte att underlaget förstörs och därför får man inte skruva fast sina staket i plattorna.
 • Varför får uteserveringarna inte stå på trägolv?


  Det är flera anledningar som ligger bakom. Trätrall är brandfarligt material som räddningstjänsten inte vill ha intill fasad. Trägolv är också ett bekymmer när det gäller tillgängligheten för funktionsnedsatta där det finns lagkrav som alla verksamheter måste följa. Och när matrester och smulor trillar ner under trägolven skapar det problem med råttor och andra skadedjur.Är det en stor lutning på gatan får man dock fortfarande ha trägolv.

 • Hur bestäms det vem som ska få hyra mark för sin uteservering?


  Man ansöker om markupplåtelse hos polisen, som skickar ansökningen på remiss, bland annat till teknik- och fritidsförvaltningen som bedömer hur mycket allmän mark som kan användas. Det handlar bland annat om rättvisa konkurrensvillkor för de som bedriver verksamhet – en aktör kan inte få allt om många vill hyra plats. Det handlar också om att den allmänna marken måste vara framkomlig och tillgänglig för allmänheten.En annan aspekt är brandskydd. Räddningstjänsten måste kunna ta sig fram till byggnader om något skulle hända, vilket gör att serveringarna inte kan ligga för tätt eller mitt i gatan så framkomligheten försämras.
 • Hur har de nya riktlinjerna samverkats och kommunicerats?


  Kommunen har haft möten under flera års tid med olika intressenter i city. Riktlinjerna justerades efter de önskemål som kom in, innan byggnadsnämnden tog beslut. Beslutet kommunicerades och även efter beslutet har flera informationsmöten hållits och dialogen fortsätter.
  Tillståndslotsen bjuder också in till möte inför varje säsong och har dialog med de som är intresserade.