Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny hantering av kulturstöd ska underlätta för kulturaktörer

Beviljade kulturstöd under 47 300 kronor som inte har kunnat användas som planerat på grund av coronaepidemin kommer inte att krävas tillbaka. Det beslutade kulturnämnden i Halmstads kommun under ett extrainsatt sammanträde onsdagen den 8 april.

Varje år stöttar kulturnämnden i Halmstads kommun föreningar och andra kulturutövare på olika sätt, bland annat genom att betala ut ett så kallat kulturstöd. Kulturstöd söks för kostnader i samband med ett kulturprogram eller annan kulturverksamhet.

I år har den rådande coronaepidemin slagit hårt mot många verksamheter, även kulturlivet. Många arrangemang har ställts in, kommer att ställas in eller behöver skjutas upp. De ekonomiska effekterna kommer att bli stora inom kultursektorn. Mot bakgrund av detta har kulturnämnden tagit följande beslut om hur kommunen ska hantera de kulturstöd som redan har betalats ut och kommer att betalas ut under året:

Kulturstöd under 47 300 kronor som inte har kunnat användas som planerat under 2020 på grund av coronakrisen och dess påverkan på samhället kommer inte att krävas tillbaka. Föreningar, organisationer och kulturutövare uppmuntras istället till att hitta alternativa sätt att genomföra sina projekt under 2020.

Föreningar, organisationer och kulturutövare som har beviljats kulturstöd över 47 300 kronor och som inte kan fullfölja sina åtaganden utifrån tidigare överenskommelse, ska kontakta kulturförvaltningen för att föra en dialog om hur det beviljade kulturstödet kan användas istället. Kulturnämnden tar sedan ett beslut om den alternativa lösningen. De som inte kan komma på alternativa sätt att använda kulturstödet på, ska betala tillbaka de pengar som inte har använts.

Arrangemang- och projektstödet förändras tillfälligt under 2020, så att stöd framöver även kan användas för konstnärlig och kulturell utveckling. Idag utgår bedömningsgrunderna från att arrangemangen ska vara av publik karaktär, men efter omvandlingen öppnas möjligheten att söka stöd för konstnärliga och kulturbaserade projekt som inte är lika beroende av publik. Ansökningarna ska handläggas löpande.

Besluten togs under ett extrainsatt sammanträde onsdagen den 8 april.

– Det är viktigt att vi stöttar kulturlivet, det är också en form av näringsliv med många egenföretagare och småentreprenörer. Det är viktigt att vi stimulerar till fortsatt kulturverksamhet, även om den blir i andra former än vad som var planerat. Nu behövs kulturen mer än någonsin, säger Anna Ginstmark (C), kulturnämndens ordförande.

Det här är det andra beslutet som kulturnämnden i Halmstads kommun har tagit för att underlätta för föreningar, organisationer och övriga kulturutövare med anledning av coronaepidemin.

– Vi hoppas och tror att våra beslut kommer att underlätta för berörda föreningar och ideella aktörer som, precis som många andra, kämpar på i dessa tider, säger Eva-Marie Paulsson (S) vice ordförande i kulturnämnden.