Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturnämnden säger ja till renovering av Mjellby konstmuseum

Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget att renovera och bygga om Mjellby konstmuseum. Det var ett av flera beslut som kulturnämnden tog vid sitt sammanträde på onsdagen.

Utredningen om Mjellby konstmuseums framtid är ute på remiss. Kulturnämnden har beslutat att stödja utredningens förslag som går ut på att bygga om konstmuseet och renovera befintliga lokaler. Nämndens ledamöter är även positiva till förslaget att museet ska samverka mer tillsammans med Destination Halmstad, Region Halland och andra intressenter.

I yttrandet föreslår kulturnämnden att man ska ta en aktiv klimathänsyn i ombyggnadsprocessen för ett hållbart förvaltande av fastigheten och verksamheten. Kulturnämnden påpekar också att renoveringen bör genomföras så fort som möjligt eftersom verksamheten är i akut behov av funktionsdugliga lokaler för att kunna bedriva professionell museiverksamhet.

– Det är ett bra och modigt beslut som visar att vi fortsätter att satsa på kulturen i Halmstad. Jag hoppas att ännu fler av våra kommuninvånare kommer att ta sig till Mjellby konstmuseum för att titta och njuta av både Halmstadgruppen och våra tillfälliga utställningar. Mjellby får stor uppmärksamhet i nationell press och lockar många kulturturister. Det är något vi ska vara riktigt stolta över, säger Anna Ginstmark (C), kulturnämndens ordförande.

– Det behövs en satsning och en ombyggnad av Mjellby konstmuseum för att museet fortsatt ska vara ett besöksmål i Halmstad. Mjellby är Halmstadgruppens hemvist och ett museum för surrealism som är känt såväl nationellt som internationellt. Det är en styrka att vi har två konstmuseer i Halmstad, Mjellby och Hallands konstmuseum. De kompletterar varandra med sina olika uppdrag, säger Eva-Marie Paulsson (S), kulturnämndens vice ordförande.

Kulturnämndens yttrande skickas nu vidare till verksamhetsberedningen som hanterar budgetfrågor.

Medel till Konserthusgruppen

Kulturnämnden har beslutat att bevilja Föreningen Konserthusgruppen ett årligt uppdragsstöd på 300 000 kronor för åren 2020 till 2023. Med dessa pengar ska Konserthusgruppen fortsätta att arrangera sex till åtta professionella orkesterkonserter i Kulturhuset Najaden varje år.

Kulturnämnden avsäger sig uppdrag

För att Österskans inte skulle stå tomt fram till det planerade hotellet byggs fick kulturnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för den tillfälliga aktiveringen av Österskans och det fortsatta arbetet med aktiveringsplanen för området. Beslutet togs 2017. Teknik- och fritidsförvaltningen fick samtidigt uppdraget att genomföra det tillfälliga iordningställandet av området.

Under 2018 genomfördes en rad olika aktiviteter på Österskans, men under 2019 har uppdraget saknat en budget. Fokus har istället varit att samverka med föreningar/företag för att kunna aktivera platsen nämndens bedömning är att det krävs en omfattande förändring för att locka besökare till Österskans. Vid dagens möte beslutade kulturnämnden att avsäga sig uppdraget för den tillfälliga aktiveringen av Österskans.

– Österskans har varit och är en väldigt svår plats att aktivera. Eftersom vi vet att området kommer att bebyggas om bara några år känns det svårt att satsa de summor som behövs för att platsen ska bli riktigt attraktiv i ett mellanskede. Vi ser att det finns möjligheter att göra platsen trevlig och kulturförvaltningen har bidragit med flera förslag, men det krävs ett budgetutrymme som vi inte har, säger Anna Ginstmark.