Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kraftsamling för att rädda kommunens
fotbollsplaner

I nuläget är hälften av kommunens 50 fotbollsplaner avstängda. Samtidigt pågår en kraftsamling med flera aktörer för att försöka rädda fotbollssäsongen för såväl lokala föreningar som nationella läger och cuper. Läget är kritiskt men de åtgärder som satts in har haft stor positiv inverkan på anläggningarna.

Inget dricksvatten används för att bevattna idrotts- och parkanläggningar eller andra offentliga miljöer i Halmstad. Det mesta vattnet kommer från Nissan och borrade brunnar. Vatten hämtas även från andra mindre vattendrag.

- Sedan förra bevattningsförbudet har teknik- och fritidsförvaltningen arbetat med hållbara lösningar för att klara vattenförsörjningen, så det är inget nytt för oss. Det sker i samverkan med föreningslivet och
kommunen har finansierat alternativa bevattningsmöjligheter. Utöver åtgärderna förra året har vi år fortsatt att expandera möjligheter för egen vattenförsörjning, säger teknik- och fritidschefen Anders Thorén.

Exempel på åtgärder:

 • Investeringsmedel för nya brunnar till
  föreningsdrivna anläggningar.
 • Nya brunnar på Halmstad Arena IP och Halmstad
  Ridhus (Mickedala).
 • Borrar nu på Söndrums IP.
 • Fast installation av vattenpost, över 500 meter
  slang från Nissan till Karl Ifvarssons gata.
 • Ytterligare en kraftfull tillfällig vattenpost har
  installerats intill Nissan.
 • I den utsträckning det går att hjälpa föreningar
  med ombokning till öppna naturgräsplaner, konstgräsplaner och inomhushallar.
 • Undersöker möjligheterna till att förlägga
  verksamhet på de föreningsdrivna anläggningarna som har egen bevattning.


Samtliga idrottsplatser i kommunen ingår i strategin men
kraftsamlingen sker på Halmstad Arena IP där bedömningen är att man får mesta möjliga nytta. Insatser på kort och lång sikt kommer även att ske på andra anläggningar. Teknik- och fritidsförvaltningen analyserar och gör bedömningar av läget löpande.

- Fotbollen är stor i Halmstad med tusentals aktiva ungdomar.
Och ännu fler blir det under de stora läger och turneringar som väntar runt hörnet. Evenemang som även är viktiga för feriearbetare och näringslivet i kommunen. Därför är fotbollen en prioriterad för oss nu. Men vi ska göra vårt allra yttersta för att kunna hjälpa andra typer av anläggningar också kämpar med värme och torka, säger Malin Niedomysl som är tillförordnad avdelningschef för idrott och fritid i Halmstads kommun.

Nuläge Halmstad Arena IP:

Planerna vattnas för fullt med hjälp av flygplatsen Halmstad City Airport och två privata bolag. Samtliga planer vattnas varje dag. Vattenmängd: Mellan 20 till 50 kubikmeter per plan. Eventuellt kommer mängden nu att minskas något på vissa planer som fått tillräckligt för stunden.