Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hjälp till självhjälp när stadsbiblioteket bygger om

Stadsbiblioteket ska få ett nytt entréområde där besökaren på egen hand ska kunna hantera sina biblioteksärenden eller få hjälp till självhjälp. Ombyggnationen är en del i bibliotekets arbete för att förbättra invånarnas möjligheter att utveckla sin digitala förmåga och delaktighet i dagens samhälle.

Nybyggnationen är en del i bibliotekets arbete kring ökad digital inkludering och önskan om att förbättra invånarnas egen förmåga till att delta i vårt digitala samhälle. I förlängningen handlar det om bibliotekets uppdrag att stärka demokratin och invånarnas möjlighet att på egen hand påverka samhället.

- Vi tänker att vi kommer att lyckas med det om vi breddar det tekniska utbudet och ökar samarbetet med andra aktörer som tex högskolan. Vi vill alltså skapa bättre service kopplat till att fler känner sig digitalt inkluderade, säger Martin Gillberg som är avdelningschef på kulturförvaltningen.

Det nya entréområdet kommer att sträcka sig från stora ingången ned till konsthallen och angränsa till skönavdelningen och barnrummet. Viss del av entréverksamheten kommer också att finnas inne i cafédelen. Området ska dagligen vara bemannat med två personer och deras uppgift är först och främst att bistå med hjälp till självhjälp.

Arbetet startar fredagen den fjärde oktober och ska stå klart för invigning onsdagen den 27 november.