Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads kommun återskapar bäck i Norre katts park

Under hösten kommer Norre Katts park att rustas upp med fokus på kulturhistoriska värden. Näckrosdammen renoveras och en före detta bäck återskapas. Byggarbetet startar måndagen den 14 september. 

Snart kommer bäcken att porla i Norre katts park igen. Den ”nygamla” bäcken kommer att gå från den befintliga stenbron, genom rhododendrondalen och vidare ned mot näckrosdammen.

Hösten 2018 ansökte Halmstads kommun om statliga bidrag för att kunna rusta upp Norre katts park. Boverket beviljade och betalade ut 944 000 kronor, en summa som kommunen sedan dubblerade med egna medel. Därefter startade arbetet med att återskapa parkens kulturhistoriska värden och öka den biologiska mångfalden i densamma. Hösten 2019 återplanterades bland annat 13 lindar som föll vid stormen Gorm 2015. Dessutom planterades tio nya bokar i befintligt bokbestånd, ett mindre buskage vid lekplatsen samt flera vårlökar.

Nu är det dags för nästa steg i arbetet med att rusta upp den populära parken. Med start måndagen den 14 september kommer Halmstads kommun att påbörja en renovering av den befintliga näckrosdammen och återskapa en gammal bäck från förr. Den nya bäcken kommer att gå från den befintliga stenbron, genom rhododendrondalen och vidare ned mot näckrosdammen.

– Det känns verkligen bra att kunna fortsätta projektet i höst. Genom att återskapa den gamla bäcken och renovera dammen bidrar vi även till att öka den biologiska mångfalden. När allt är klart kommer vi förhoppningsvis ha ännu fler besökare i Norre katts park, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

I slutet av november porlar bäcken i Norre katts park igen

Byggarbetet startar med en torrläggning av näckrosdammen. Efter att gammal jord och döda löv som samlats på bottnen schaktats bort kommer det att monteras en speciell gummiduk där istället. Dammen kommer även att få ny växtlighet. Därefter påbörjas byggnationen av den nya bäcken, inklusive dragningar av nya el- och vattenledningar.

– Vi kommer att installera en pump och ha ett slutet vattensystem med tekniskt vatten i bäcken. Samma vatten kommer att pumpas runt om och om igen, säger Anna Björk, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Byggarbetet planeras vara klart i slutet av november. Under projektets gång kommer området mellan näckrosdammen och den befintliga stenbron vara avstängt, men i övrigt kan besökarna promenera i parken som vanligt.

– Vi hoppas att parkbesökarna har förståelse för att det kan vara lite stökigt under en tid. Snart kommer bäcken att porla i Norre katts park igen, säger Anna Björk.