Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads centrum är attraktivt visar ny handelsutredning

Halmstad har besökarna en positiv shoppingupplevelse och en stor andel butiker drivs av duktiga lokala entreprenörer. Utmaningen är att skapa tydligare och profilerade handelsstråk, stärka kundupplevelsen och utveckla mötesplatser. Det visar den handelsutredning som gjorts i Halmstads city.

På uppdrag av Halmstad City, Fastighetsägarna och Halmstads kommun har konsultföretaget Reteam gjort en handelsutredning och analys av centrala stan. Syftet är att identifiera styrkor och svagheter och ta fram strategier som alla parter kan enas om och arbeta efter för att göra Halmstads centrum än mer attraktivt.

– Samarbetsklimatet är väldigt bra. Vi är gemensamt redo att ta hand om det här resultatet nu, säger Sanna Westerberg som är verksamhetschef för Halmstads city.

Konsultföretaget har tittat på alla de 369 butiker som finns i centrum. De har jämfört utbud och upplevelse med både Hallarna och Karlstad som är en jämförelse-kommun för Halmstad. I centrum finns flest antal butiker inom de kategorier som konsulten kallar food service, cosmetics/hair/careoch service.

I genomsnitt har Halmstad ett högre värde än många andra städer när shoppingupplevelsen undersökts, dock saknas det något som sticker ut och har ”wow-faktor”. De 80 butikerna som finns på Hallarna hade en högre upplevelsefaktor, något som till stor del tros bero på renovering och nyöppning.

– Man ska inte se Hallarna som en konkurrent till centrum, det är ett komplement. De flesta Halmstadbor handlar helst i centrum, säger Sandra Holm från Reteam som gjort undersökningen.

En stor andel av butikerna i centrum är lokalt ägda vilket kan vara en styrka med ökad gemenskap och kompetensutveckling. Enligt konsultföretaget bör Halmstad sträva efter att öka andelen nationella och internationella kedjor.Det finns också etableringsmöjligheter inom kategorierna accessories, fashion women, fashion mixed och home.

Det som också rekommenderas är att aktörerna arbetar med förbättrad kommunikation och kundupplevelse. Det handlar inte enbart om traditionell marknadsföring, utan även placering och klustring av utbud i de olika zonerna för att öka tydligheten och skapa unika profilerade områden som talar för sig själv.

– Det är nu oerhört viktigt att alla parter jobbar med det man kan påverka för att driva utveckling framåt, säger Per Arbin som är näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Halmstad.

Hur är Halmstadborna?

Reteam har även ett profileringsverktyg som identifierar en plats identitet. Närmare 400 personer har intervjuats på plats i Halmstad och ytterligare cirka 700 har svarat på samma frågor via en digital enkät. Analysen visar att profilen är extrovert – det som konsulten kallar Sensual Emotional.

Just denna profil tycker att relationer med andra människor och samspel är viktigt. Man lyssnar extra mycket till vad andra människor tycker och känner. Ska man tro undersökningen så formar den typiska Halmstadbon ofta sina åsikter och attityder efter det som andra människor tycker och säger. Negativa åsikter och faktafel kan därför lätt bli en sanning.

Profilen är extrovert och social men tycker inte om stökiga och trånga miljöer. De påverkar deras trivsel och beteende negativt och hämmar deras motivation att inspireras och bli engagerade.

Om Halmstadborna fick bestämma och hade obegränsat med pengar så är det parkeringsfrågan som flest vill påverka. Detta trots att Halmstad har billigast p-avgift och många lediga platser i jämförelse med andra liknande kommuner.

– Det här tyckte jag var väldigt intressant eftersom allmänhetens bild inte riktigt stämmer med verkligheten. Här har alla aktörer ett ansvar att försöka förändra bilden och göra den mer nyanserad, säger projektledare Sandra Holm.

Viktigast för Halmstadbon när man shoppar är service och bemötande. Andra viktiga faktorer är bland annat restaurangutbud och events. 68 procent föredrar faktiskt just cityhandel. Övriga fördelas på köpcenter och näthandel.

Förbättringsförslag

Konsulten presenterar också en stråkanalys som syftar till att få rätt typ av koncept på rätt plats. Halmstad har stor potential, det finns bland annat över 800 meter gågata som tillåter dubbelsidig handel och som är på fotgängarnas premisser. Det kan jämföras med storstaden Malmö som har 1200 meter.

Konsulten pekar dock på en del feletableringar vilket betyder att exempelvis banker, mäklare och resebyråer finns på starka så kallade market-stråk där besökarens primära syfte är shopping. Det gör också att butiker hamnar på gator som inte lämpar sig lika bra för just shopping. Detta hämmar känslan och uttrycket av det stora utbud som faktiskt Halmstad har. Det finns även slitna och smutsiga fasader på primära stråk, försämrade siktlinjer som påverkar känslan och trivseln på platserna och en avsaknad av tydliga mötesplatser.

Vad händer nu?

Efter onsdagens presentation av resultatet kommer företrädare för Halmstad city, Fastighetsägarna och Halmstads kommun att gemensamt gå igenom de olika delarna i utredningen.

– Den här utredningen ger oss gemensamma strategier för att lyfta handeln och upplevelsen i Halmstads stadskärna och vi måste fortsätta arbeta tillsammans och hitta gemensamma prioriteringar för att komma framåt, säger Sapna Billengren Lindström som är projektledare för kommunens utvecklingsprogram.

Samverkan sker redan inom ramen för utvecklingsprogrammet Stadens hjärta.