Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fritidsledare byter titel till ungdomscoacher

Måndag den 9 mars byter alla fritidsledare på kulturförvaltningen i Halmstads kommun titel till ungdomscoacher. De främsta anledningarna till titelbytet är att matcha innehållet i arbetet, öka upptagningsområdet vid framtida rekryteringar och att matcha övriga Europas titlar för liknande arbete.

Samhället har nya utmaningar och behov där ett fördjupat arbete med olika hållbarhetsfrågor så som social inkludering har blivit allt viktigare. Nya kompetenser och arbetssätt är ett måste för att klara av dessa utmaningar.

– Fritidsledarens roll idag utgår ifrån ett mer coachande, inspirerande och motiverande förhållningssätt som skiljer sig gentemot den traditionella fritidsledarrollen som mer anordnade aktiviteter åt de unga, säger Jonas Bonnedal, enhetschef Unga möten på kulturförvaltningen i Halmstads kommun.

Måndagen den 9 mars byter alla fritidsledare på kulturförvaltningen i Halmstads kommun titel till ungdomscoacher. Medarbetarna på kulturförvaltningens enheter Unga möten och Ungkultur har varit delaktiga i processen med den nya titeln och ser stora fördelar med titelbytet:

  • Matcha innehållet i uppdrag med titel

Vi arbetar för att skapa kvalitativa och trygga mötesplatser där metoden är ett coachande förhållningssätt som bidrar till hög delaktighet för våra unga. Fokus har skiftat och titelbytet matchar mer innehållet i vår verksamhet.

  • Öka upptagningsområde vid framtida rekryteringar

Vi vill bredda våra kompetenser och kunskaper i personalteamet för att klara av ett förändrat uppdrag. Med titelförändringen säkerställer vi ett ökat upptagningsområde som täcker dessa aspekter vid framtida rekryteringar.

  • Matcha övriga Europas titlar för liknande arbete

I Europa benämns ofta liknande uppdrag med ungas fria tid med titlar och ord som anspelar på coaching och unga. Med titelbytet ökar vi attraktiviteten samt möjligheterna för internationella samarbeten.

Ett pågående förändringsarbete för ökad meningsfull fritid

Titelbytet är dessutom ytterligare ett steg i det förändringsarbete som under 2017 ledde till att de fysiska mötesplatserna bytte namn från fritidsgårdar till mötesplatser för unga.

– Vår förhoppning är att effekterna av dessa förändringar i slutändan gör att unga känner en ökad trygghet och ökad upplevd delaktighet, vilket sammanfattat leder till en meningsfull fritid för unga, säger Ulrika Rehnfors, enhetschef Ungkultur på kulturförvaltningen i Halmstads kommun.