Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till Halmstads kulturstrategi 2030 klar

Efter att invånare, kulturskapare och andra intressenter tyckt till har nu kulturnämnden tagit ett förslag till ”Halmstads kulturstrategi 2030”. Strategin innehåller vision, mål för kulturen och utvecklingsområden med över 50 konkreta förslag på insatser för att Halmstad ska bli en kulturstad att räkna med i framtiden.

– Det här är inte bara en strategi för kulturnämnden. Insatserna som nämns i dokumentet bygger på tillit, samverkan och långsiktighet och berör flera delar av den kommunala organisationen och andra aktörer i kommunen. Jag hoppas att strategin blir ett effektivt verktyg för att utveckla och stärka Halmstad, säger nämndsordförande Sven Palmkvist (M).

Kulturstrategin tänjer och breddar synen på kultur. Men den förklarar också att det är ett mångfacetterat begrepp som har flera dimensioner. Som en röd tråd löper vikten av att lyfta fram kulturella aspekter, kulturskapare, föreningar och det lokala engagemanget i kommunal planering. Genom att positionera kulturen skapar man nytta och tillväxt för hela samhället. Andra saker som återkommer är kunskapsbildning, deltagande, demokratiska principer, digitalisering och tillgänglighet.

Innehållet bygger på insamlat material

”Halmstads kulturstrategi 2030” är resultatet av en dialogprocess som involverat nästan 1500 personer under 2017 och 2018. Bland annat fick allmänheten tycka till via en enkät under sommaren 2018 där över 800 svar kom in.

– Det var viktigt för oss att få en process med hög delaktighet. Därför har vi aktivt bjudit in representanter från vitt skilda arbetsfält och även pratat med barn och ungdomar. Den här strategin bygger på verkliga behov och visioner och jag hoppas den känns angelägen för många, säger Stefan Hansson (S), kulturnämndens vice ordförande.

Resultaten från enkät och dialoger har samlats i fem utvecklingsområden:

  • Samverka möjliggöra
  • Leva mötas
  • Profilera berätta
  • Bilda utbilda
  • Skapa producera

Till varje område finns ett antal strategiska riktningar. Här nämns bland annat att musiken och konsten ska sticka ut, det ska göras en strategisk satsning på kultur för barn och unga, föreningslivet och kulturskapares villkor ska stärkas och den digitala delaktigheten ska öka. Mer än 50 konkreta insatser nämns, som efter att strategin är tagen, ska ligga till grund för kommande verksamhetsplanering i kommunen.

Förslaget går ut på remiss

Förslaget till ”Kulturstrategi för Halmstad 2030” klubbades igenom under kulturnämndens möte den 19 december och till våren kommer den att gå på remiss till övriga förvaltningar och bolag, men även till organisationer och föreningar, innan slutlig version beslutas. Dokumentet finns tillgängligt på www.halmstad.se/kulturstrategilänk till annan webbplats, där även allmänhet kan tycka till om innehållet fram till den 31 mars.