Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Behov av satsning på musik och kultur i hela Halmstad lyfts fram i kulturenkät

I arbetet med att ta fram en kulturstrategi för Halmstads kommun har invånarna fått tycka till om kulturen i dag och i framtiden. Analysen av enkätsvaren som nu gjorts visar att Halmstadborna är mest nöjda med biblioteken, och gärna ser satsningar på musik och kultur i hela Halmstad.

Under sommaren har Halmstadbor och besökare haft möjlighet att tycka till om kommunens kulturutbud. Den digitala enkäten, som 801 personer svarat på, är en del i framtagandet av en kulturstrategi. Enkäten har funnits på halmstad.se och kulturförvaltningen har även haft hjälp av sommarjobbare som hämtat in svar från allmänheten.

− I arbetet med kulturstrategin vill vi fånga upp hur människor ser på kulturen i Halmstad i dag och vad de ser kan utvecklas i morgon. Tanken är att strategin ska vara en grund för alla aktörer som jobbar med kultur i Halmstad, och då är det viktigt att veta vad Halmstadborna vill, säger projektledare Simon Roos på kulturförvaltningen.

Bibliotek, caféer och matkultur samt offentliga konstverk är det som flest Halmstadbor och besökare anser är Halmstads främsta styrkor inom kulturen i dag. Även utbudet av musikliv, konserter och konstutställningar rankas högt.

Färre tycker att exempelvis hantverk och design, dans och kulturutbudet utanför centralorten är styrkor.

Musik och större evenemang lockar

På frågan vad man vill att Halmstads kommun ska satsa på i framtiden så svarar över 300 personer framförallt musikliv och konserter, något mer efterfrågat av män än av kvinnor. Därefter kommer festivaler och större evenemang, mest efterfrågat av unga, som även vill ha mer av caféer och matkultur.

Behovet av ett större teaterutbud är framträdande och hamnar på fjärde plats. Här dominerar kvinnor. De är också de som mest efterfrågar marknader, loppisar och möjligheter att utöva kultur själv medan männen lutar mer åt historia och kulturarv, konstutställningar och föreningsliv. För de äldre är teater den mest prioriterade frågan.

− Nästan hälften av de svarande har också lämnat fritextsvar, vilket jag ser som ett tecken på stort engagemang i kulturfrågorna. Det ska vi ta vara på, säger Simon Roos.

De flesta fritextsvaren rör kulturupplevelser och publika arrangemang. De svarande önskar allt från teaterföreställningar och klassiska konserter till mer mångfald, marknader och danskurser. Vissa önskar mindre så kallade jippon, andra vill gärna ha mer.

Även lokalfrågan engagerar. Önskan om kulturella mötesplatser finns vilket visar sig i kommentarer om kulturhuset i Folkparken och förväntningarna på nyrenoverade konstmuseet och kulturhuset Najaden. Att bättre ta vara på närheten till havet och Nissan nämns i flera svar. Fler möjligheter att både uppleva och utöva dans återkommer också i svaren liksom behovet att förbättra villkoren för kulturskapare.

− Enkäten blir en viktig pusselbit när arbetet med kulturstrategin fortsätter. Olika människor vill olika saker men med en gemensam målbild hoppas vi kunna möta flera behov och önskningar och uppfattas som en bra kulturkommun, säger Simon Roos.

Läs hela sammanfattningen och analysen av Kulturenkät 2018.PDF

Läs mer om strategiarbetet.

Fakta

Kulturförvaltningen och kulturnämnden arbetar med att ta fram en kulturstrategi som en del i att nå det övergripande målet att Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner. Strategin förväntas vara klar under 2019.

Enkäten är en del i arbetet och publicerades på kommunens webbplats från mitten av maj till sista juli. Genom utskick till olika målgrupper, annonser på digitala skärmar, hemsida och på Facebook, samt tre veckors intervjuarbete på stan av två sommarkraftsungdomar har svar inhämtats.

801 personer svarade på enkäten som bygger på frivilligt engagemang. 375 fritextsvar kom in. Nästan 200 av de svarande var under 25 år. 2/3 av de svarande var kvinnor.