Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Restaureringsarbetet av
Europa och tjuren

Den 7 november 1926 invigdes Carl Milles skulptur Europa och tjuren på Stora torg. En vacker bronsskulptur inspirerad av den mytologiska berättelsen om guden Zeus som förvandlar sig till tjur för att röva bort den sköna prinsessan Europa. Nu 90 år senare, har den fått en en välförtjänt restaurering.

Vattenledningar och reningssystem har setts över

När skulpturen invigdes 1926 hade den en grönpatinerad färg och vattenstrålarna hade en ymnig spridning, både från de fyra tritonerna, från tjurens näsborrar och från fundamentet runt mittskulpturen. Under 1960-talet byggdes parkeringsgaraget under Stora torg och Europa och tjuren magasinerades under några år. Detta samt många års vattenflöde, väder, vind och andra yttre påverkningar har slitit på skulpturen och påverkat både patina och vattenstrålar.

Under försommaren 2015 sågs skulpturens vattenledningar och reningssystem över så att vattnet blev fritt från kalk och föroreningar. Dessutom reglerades vattentrycket och strålarnas riktning och spridning så att det blev mer ymnig. De strålar som ursprungligen fanns runt tjurens fundament kom igång igen. Strålarna förstärker vattenspelet och intrycket av att tjuren kastar sig i vattnet med den bortrövade Europa på sin rygg. Bassängens fogar lagades och belysningen sågs över.

​Skulpturgruppen har rengjorts

Under hösten 2015 var det dags för konserveringsarbetet  av själva skulpturgruppen. Med åren har skulpturen fått en brungul beläggning av smuts och föroreningar, och kalken i vattnet har lämnat vita avlagringar. Arbetet, som utfördes av en konservator utfördes på plats i ett tält på Stora torg. Beläggningar togs bort, skultpuren rengjordes och skulpturen vaxades slutligen för att få ett bra skydd mot väder och vind.

Europa och tjuren före restaureringen.

Europa och tjuren efter restaureringen.

Hör Linda Denlert, konservator, berätta om arbetet i filmen ovan.