Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Pågående projekt för offentlig konst

Varje år avsätter Halmstads kommun 1,5 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som t.ex. skolor och förskolor. Nedan kan du ta del av några av våra pågående projekt.

Är du konstnär och intresserad av att jobba med gestaltningsprojekt i Halmstads kommun? Gör gärna en intresseanmälan

Pågående projekt

 • Gömstället (Frösakulls & Trollbergets förskola)


  Konstnär: Emma Andersson
  Färdigt år: 2019/2020
  Material: Blandteknik
  Placering: Frösakulls förskola & Trollbergets förskola norr
  Emma Andersson arbetar processinriktat utifrån barns tankar och idéer. Via lek och eget skapande låter hon barn ta plats i skapandeprocessen genom att fantisera kring vad ett gömställe kan vara. Efter träffarna med barnen bearbetas detaljer, delar och uttryck till en färdig konstnärlig gestaltning.Gömstället blir en plats för såväl lek som lärande och kan även fungera tillsammans med förskolans arbete kring berättande, motoriska färdigheter, samarbete och språkutveckling.
  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Emma Anderssons förslag Gömstället är väl genomarbetat och möter upp både den konstnärliga och pedagogiska verksamheten hos kulturförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.

 • Väntutrymme Stora torg  Konstnär: Katarina Wiklund och Susanna Wiklund
  Färdigt År: 2019
  Material: Blandat
  Placering: Stora torg
  Konstnärsduon Wiklund Wiklund har i tätt samarbete med arkitekten AnnCharlott Castler på Fredblad Arkitekter tagit fram ett förslag till gestaltning av ett nytt väntutrymme vid busshållplatsen på Stora torg. Den 15 maj 2018 tog kommunstyrelsens ledningsutskott beslut om att uppföra väntutrymmet som kommer byggas under våren 2019.Utgångspunkten för konstnärernas arbete är platsen. De undersöker Halmstad från avstånd och riktigt nära. Utifrån det väljer de specifika händelser, former och karaktärer som de omvandlar till ett visuellt material. Resultatet blir ett mönster - ett halmstadsmönster. En av de bärande stolparna i vardera delen av väntutrymmet får en skulptural form. På delen närmast torget kommer det placeras en glob i plexi. Globen är ett klassiskt igenkännbart element i utemiljön. Det är en hälsning till armaturer, både här på torget, men också till konstverket Välkommen hem! vid Resecentrum. Mot taket kommer en kompassros i metall att placeras, och på stolpen objekt i metall och hallandsgranit. Formerna och mönstret har koppling till platsen.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Stora torg är en av Halmstad största busshållplatser med cirka 1400 resenärer dagligen. När terminalen på Österskans försvinner ökar betydelsen av ett välfungerande väntutrymme och hållplats på Stora torg och hållplatsen behöver därför byggas om. Gestaltningen av det nya väntutrymmet lyfter centrum på ett spännande sätt, samtidigt som den tar hänsyn till stadskärnans unika karaktär.

 • I huvudet på ett träd (Kattegattgymnasiet)  Konstnär: Fredrika Linder
  Färdigt år: 2019
  Material: Glas, akryl och stål
  Placering: Kattegattsgymnasiet
  Fredrika Linder har genom en skisstävling fått uppdraget att genomföra den konstnärliga gestaltningen till nya Kattegattgymnasiet. Linders verk, I huvudet på ett träd , kommer att placeras centralt i skolan där alla elever kan ta del av det. Konstverket föreställer ett träd där stam och grenar utgörs av fyrkantsrör och bladverket av blåst och modellerat glas. Glaset är uppdelat i sju sektioner och kommer färgsättas av diodljus som skiftar färg under dagen. Färgen i de olika sektionerna kommer skifta med olika intervall, vilket gör att konstverket ständigt kommer förändras. Verket kommer bli ca 9 meter i höjd och 14 meter i bredd.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Ett vackert, effektfullt och levande konstverk som även är kultur- och genusneutralt. Verkets symbolspråk knyter tydligt an till Kattegattgymnasiets värderingar med livslångt lärande, ”hjärnsmart” och goda vanor. Trädets rötter förstärker symboliken med att växa och spira från rot till yttersta gren. Konstverket samspelar fint med skolans arkitektur och miljö i både form- och färgval, då de organiska formerna ger en fin kontrast till byggnadens industriella stil. Verket utgörs av spännande materialval i kontrasterande uttryck. Organiska former i glas i kombination med ljus möter de mer kantiga formerna av fyrkantsrör. Ett väl genomfört verk med mycket stark gestaltning!