Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella projekt för offentlig konst

Varje år avsätter Halmstads kommun 1,5 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som t.ex. skolor och förskolor. Nedan kan du ta del av några av våra aktuella projekt.

Är du konstnär och intresserad av att jobba med gestaltningsprojekt i Halmstads kommun? Gör gärna en intresseanmälan

Aktuella projekt

 • Geometriska Berättelser (Fyllingeskolan)  Konstnär: Alexandra Severinsson
  Färdigt år: 2023
  Material: Relief
  Placering: Fyllingeskolan
  I samband med byggandet av den nya Fyllingeskolan F-3 tilldelas Alexandra Severinsson det konstnärliga gestaltningsuppdraget.”Geometriska Berättelser” är en gestaltning i flera delar. I matsalen har Severinsson inspirerats av det halländska landskapet och vårt kulturarv. I reliefen blandas båtar, slottet med dess trappstegsgavlar och kvarnhjul samman med geometriska, abstrakta former. Färgskalan är i dov pastell.
  Till arenadelen, i skolans hjärta, har Severinsson med fantasins hjälp skapat fyra fristående reliefer. Kanske är det en hund? Eller en uggla? Det lekfulla uttrycket löper som en röd tråd genom gestaltningen. Gestaltningen innefattar även väggar och tak i arenan.
  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Via ett väl genomarbetat och estetiskt mycket starkt förslag tar Severinsson sig an flera delar av skolan och skapar något av ett allkonstverk. I lyhörd samklang med arkitektur och miljö skapar Severinsson ett förslag som tilltalar målgruppen. Severinsson blickar bakåt mot 1900-talets konstnärliga gestaltningar i liknande miljöer samtidigt som hon skapar ett samtida verk. Ett förslag med lokalhistoriska kopplingar som tros kunna hålla under lång tid framöver. Blandningen av abstrakta och figurativa element lockar till fantasi och egna betraktelser. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna.
  Juryn väljer att tilldela Alexandra Severinsson gestaltningsuppdraget för sin skiss ”Geometriska Berättelser”.
 • Den röda tråden (Lundgrens trädgårdar)  Konstnär: Robert Hais och Kamil A Lukaszewicz
  Färdigt år: 2021
  Material: Stål, tegel, trä, växter
  Placering: Lundgrens trädgårdar
  Lundgrens trädgårdar är ett helt nytt kvarter i centrala Halmstad som består av tre innergårdar samt en park på det område Lundgrens gjuteri tidigare låg. I samband med att området byggs om från industri till bostadsområde pågår ett samarbete mellan Halmstads kommun, det kommunala bostadsbolaget HFAB samt bostadsbolaget Tornet AB för att tillföra konst till platsen.Konstnärerna Robert Hais och Kamil A Lukaszewicz tilldelades 2019 ett gemensamt och processinriktat skissuppdrag. För att kunna förverkliga idéerna i skissen har konstnärerna sedan dess bearbetat förslaget utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. De har tagit utgångspunkt i platsens tidigare funktion som gjuteri och som framtida bostadsområde med trädgårdar i dess namn. Resultatet kommer bli en fyrdelad konstnärlig gestaltning som består av geometriska former och planteringsbäddar i material som anknyter till platsen och byggnadernas gestaltning.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Robert Hais arbetar i ständig dialog med omgivningen. Genom hårda material kopplade till byggnation och industri, såsom trä, stål och betong, öppnar han upp för att se och kommunicera med platsen på nya sätt.
  Kamil A Lukaszewicz arbetar processinriktat. Hon tar sig an platsen via ett utforskande, och en tanke eller idé leder vidare till utförandet. Det unika samarbetet mellan de båda konstnärerna och deras komplimenterande arbetsmetoder och kompetenser anses vara avgörande för genomförandet av en konstnärlig gestaltning på platsen.Tilldelningen utgår från den idéskiss som konstnärerna gemensamt tagit fram. Idéskissen uppfyller bedömningskriterierna utifrån de givna förutsättningarna. Idéskissen är starkt förankrad i det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Hais och Lukaszewicz’s förslag ”Den röda tråden” ger en sammanhållen och fördjupad visuell identitet till området, väl förankrad i såväl platsens historia som framtida vision.Idéskissen kommer kunna konkretiseras till en unik platsspecifik konstnärlig gestaltning som innefattar både kvartersmark och allmän platsmark inom området Lundgrens trädgårdar.

 • Europa och tjuren-remix (Ranagård)


  Jennifer Forsberg, Europa och tjuren-remix skiss
  Titel: Europa och tjuren-remix
  Konstnär: Jennifer Forsberg
  Färdigt år: 2021
  Placering: Västra torget, Ranagård
  I samband med att den nya stadsdelen Ranagård byggs tilldelas Jennifer Forsberg gestaltningsuppdraget för Västra torget.

  ”Europa och tjuren-remix” kommer att placeras mellan de två gröna områdena på torget. Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles ”Europa och tjuren” på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

  Skulpturen kommer att utföras i brons och bemålad aluminium på en sockel uppmurad av tegel. Verket kommer att bli omkring 2 meter högt och cirka 1,5 meter brett.

  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  ”Europa och tjuren-remix” är en samtida kommentar till ett av Halmstads mest kända offentliga verk. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna och tros kunna få stort symbolvärde för platsen. ”Europa och tjuren-remix” är såväl fantasieggande och lekfull som stark i sitt uttryck. Förslaget anses tankeväckande och mångbottnat, och tros kunna användas pedagogiskt i undervisningen i den närliggande skolan.

 • Gömstället (Frösakulls & Trollbergets förskola)


  Konstnär: Emma Andersson
  Färdigt år: 2019/2020
  Material: Blandteknik
  Placering: Frösakulls förskola & Trollbergets förskola norr
  Emma Andersson arbetar processinriktat utifrån barns tankar och idéer. Via lek och eget skapande låter hon barn ta plats i skapandeprocessen genom att fantisera kring vad ett gömställe kan vara. Efter träffarna med barnen bearbetas detaljer, delar och uttryck till en färdig konstnärlig gestaltning.Gömstället blir en plats för såväl lek som lärande och kan även fungera tillsammans med förskolans arbete kring berättande, motoriska färdigheter, samarbete och språkutveckling.
  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Emma Anderssons förslag Gömstället är väl genomarbetat och möter upp både den konstnärliga och pedagogiska verksamheten hos kulturförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.