Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktuella projekt för offentlig konst

Varje år avsätter Halmstads kommun 1,5 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som t.ex. skolor och förskolor. Nedan kan du ta del av några av våra aktuella projekt.

Är du konstnär och intresserad av att jobba med gestaltningsprojekt i Halmstads kommun? Gör gärna en intresseanmälan

Aktuella projekt

 • Den röda tråden (Lundgrens trädgårdar)  Konstnär: Robert Hais och Kamil A Lukaszewicz
  Färdigt år: 2021
  Material: Stål, tegel, trä, växter
  Placering: Lundgrens trädgårdar
  Lundgrens trädgårdar är ett helt nytt kvarter i centrala Halmstad som består av tre innergårdar samt en park på det område Lundgrens gjuteri tidigare låg. I samband med att området byggs om från industri till bostadsområde pågår ett samarbete mellan Halmstads kommun, det kommunala bostadsbolaget HFAB samt bostadsbolaget Tornet AB för att tillföra konst till platsen.Konstnärerna Robert Hais och Kamil A Lukaszewicz tilldelades 2019 ett gemensamt och processinriktat skissuppdrag. För att kunna förverkliga idéerna i skissen har konstnärerna sedan dess bearbetat förslaget utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. De har tagit utgångspunkt i platsens tidigare funktion som gjuteri och som framtida bostadsområde med trädgårdar i dess namn. Resultatet kommer bli en fyrdelad konstnärlig gestaltning som består av geometriska former och planteringsbäddar i material som anknyter till platsen och byggnadernas gestaltning.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Robert Hais arbetar i ständig dialog med omgivningen. Genom hårda material kopplade till byggnation och industri, såsom trä, stål och betong, öppnar han upp för att se och kommunicera med platsen på nya sätt.
  Kamil A Lukaszewicz arbetar processinriktat. Hon tar sig an platsen via ett utforskande, och en tanke eller idé leder vidare till utförandet. Det unika samarbetet mellan de båda konstnärerna och deras komplimenterande arbetsmetoder och kompetenser anses vara avgörande för genomförandet av en konstnärlig gestaltning på platsen.Tilldelningen utgår från den idéskiss som konstnärerna gemensamt tagit fram. Idéskissen uppfyller bedömningskriterierna utifrån de givna förutsättningarna. Idéskissen är starkt förankrad i det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Hais och Lukaszewicz’s förslag ”Den röda tråden” ger en sammanhållen och fördjupad visuell identitet till området, väl förankrad i såväl platsens historia som framtida vision.Idéskissen kommer kunna konkretiseras till en unik platsspecifik konstnärlig gestaltning som innefattar både kvartersmark och allmän platsmark inom området Lundgrens trädgårdar.

 • Europa och tjuren-remix (Ranagård)


  Jennifer Forsberg, Europa och tjuren-remix skiss
  Titel: Europa och tjuren-remix
  Konstnär: Jennifer Forsberg
  Färdigt år: 2021
  Placering: Västra torget, Ranagård
  I samband med att den nya stadsdelen Ranagård byggs tilldelas Jennifer Forsberg gestaltningsuppdraget för Västra torget.

  ”Europa och tjuren-remix” kommer att placeras mellan de två gröna områdena på torget. Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles ”Europa och tjuren” på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

  Skulpturen kommer att utföras i brons och bemålad aluminium på en sockel uppmurad av tegel. Verket kommer att bli omkring 2 meter högt och cirka 1,5 meter brett.

  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  ”Europa och tjuren-remix” är en samtida kommentar till ett av Halmstads mest kända offentliga verk. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna och tros kunna få stort symbolvärde för platsen. ”Europa och tjuren-remix” är såväl fantasieggande och lekfull som stark i sitt uttryck. Förslaget anses tankeväckande och mångbottnat, och tros kunna användas pedagogiskt i undervisningen i den närliggande skolan.

 • Utsikt/Vy och Once upon a time/Det var en gång...(Kärlekens skola)


  Eva Beierheimer, skiss till Kärlekens skola
  Titel: ”Utsikt/Vy” och ”Once upon a time/Det var en gång...”.
  Konstnär: Eva Beierheimer
  Färdigt år: 2020
  Material: Mosaik
  Placering: Kärlekens skola
  Eva Beierheimer har tilldelats uppdraget att göra den konstnärliga gestaltningen till Kärlekens skola. Beierheimers tvådelade gestaltning sträcker sig över två plan i skolans öppna mittendel.I anslutning till skolans Science center skapar gestaltningen ”Utsikt/Vy” utblickar mot universum. Motiven till pixelmosaiken har inspirerats av kolorerade bilder av rymden.Likt böcker på en bokhylla omsluter en rad olikfärgade kakelplattor skolans bibliotek i gestaltningen ”Once upon a time/Det var en gång…”. På kakelplattorna finns första meningen ur böcker hämtade från skolans bibliotek. Meningarna hämtas från såväl skönlitteratur som facklitteratur. Tillsammans kan meningarna bilda en ny berättelse men även bjuda in till nyfikenhet, fantasi och läslust hos eleverna.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Beierheimers förslag anses uppfylla bedömningskriterierna väl samtidigt som gestaltningen uppmuntrar till egen reflektion och kreativitet hos betraktare i olika åldrar. Förslaget har en stark interaktiv och verksamhetsanknuten koppling, speciellt i förhållande till skissen ”Once upon a time/Det var en gång...” vilken omsluter skolans bibliotek. Här anses gestaltningen på ett tydligt sätt kunna förhålla sig till och verka involverande med elever och lärare på skolan. Förslaget som helhet anses bära på flera lager och öppna upp för egna tolkningar och nyfikenhet. Detta tillsammans med ett tydligt brukarperspektiv, gör att juryn väljer att tilldela Beierheimer gestaltningsuppdraget.

 • Gömstället (Frösakulls & Trollbergets förskola)


  Konstnär: Emma Andersson
  Färdigt år: 2019/2020
  Material: Blandteknik
  Placering: Frösakulls förskola & Trollbergets förskola norr
  Emma Andersson arbetar processinriktat utifrån barns tankar och idéer. Via lek och eget skapande låter hon barn ta plats i skapandeprocessen genom att fantisera kring vad ett gömställe kan vara. Efter träffarna med barnen bearbetas detaljer, delar och uttryck till en färdig konstnärlig gestaltning.Gömstället blir en plats för såväl lek som lärande och kan även fungera tillsammans med förskolans arbete kring berättande, motoriska färdigheter, samarbete och språkutveckling.
  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Emma Anderssons förslag Gömstället är väl genomarbetat och möter upp både den konstnärliga och pedagogiska verksamheten hos kulturförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.

 • I huvudet på ett träd (Kattegattgymnasiet)  Konstnär: Fredrika Linder
  Färdigt år: 2019
  Material: Glas, akryl och stål
  Placering: Kattegattsgymnasiet
  Fredrika Linder har genom en skisstävling fått uppdraget att genomföra den konstnärliga gestaltningen till nya Kattegattgymnasiet. Linders verk, I huvudet på ett träd , kommer att placeras centralt i skolan där alla elever kan ta del av det. Konstverket föreställer ett träd där stam och grenar utgörs av fyrkantsrör och bladverket av blåst och modellerat glas. Glaset är uppdelat i sju sektioner och kommer färgsättas av diodljus som skiftar färg under dagen. Färgen i de olika sektionerna kommer skifta med olika intervall, vilket gör att konstverket ständigt kommer förändras. Verket kommer bli ca 9 meter i höjd och 14 meter i bredd.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Ett vackert, effektfullt och levande konstverk som även är kultur- och genusneutralt. Verkets symbolspråk knyter tydligt an till Kattegattgymnasiets värderingar med livslångt lärande, ”hjärnsmart” och goda vanor. Trädets rötter förstärker symboliken med att växa och spira från rot till yttersta gren. Konstverket samspelar fint med skolans arkitektur och miljö i både form- och färgval, då de organiska formerna ger en fin kontrast till byggnadens industriella stil. Verket utgörs av spännande materialval i kontrasterande uttryck. Organiska former i glas i kombination med ljus möter de mer kantiga formerna av fyrkantsrör. Ett väl genomfört verk med mycket stark gestaltning!