Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Claude Cahun

15 juni – 15 september 2019

En tidig förespråkare för både feminism och queera perspektiv i konsten var konstnären Claude Cahun (1894–1954). Cahun verkade både som skribent och fotograf i Paris under 1920-talet och har under de senaste åren lyfts i en rad internationella utställningar runt om i världen. Sommaren 2019 presenterade Mjellby konstmuseum stolt Sveriges första separatutställning med Claude Cahuns fotografier.

Utställningen lyfte Cahuns iscensatta fotografi med starka surrealistiska kopplingar. Hen kom tidigt att använda fotografiet som konstnärligt uttryck, ofta med sig själv som modell – det första självporträttet tog Cahun redan i tidiga tonåren.

Cahun verkade i en tid med starka normer kring kön och sexualitet. Cahun var själv homosexuell och levde i en långvarig relation med konstnärskollegan Marcel Moore. Konsten blev ett verktyg att bryta normerna och frigöra sig från dessa. Cahun drogs tidigt till surrealismen utifrån dess normbrytande och gränsöverskridande karaktär. I fotografierna försatte Cahun sig själv i olika roller och positioner kopplade till könsidentitet. Hen ses idag som pionjär inom den queera konsten och har inspirerat många efterföljande konstnärer såsom Cindy Sherman med flera.

Utställningen presenterade ett 70-tal verk av Claude Cahun och var ett fortsatt led i Mjellby konstmuseums arbete med att lyfta fram konstnärskap som fallit ur konsthistorien.

Claude Cahun webbild

Claude Cahun, Je Tends les Bras, 1931-32 och Self portrait (with cat), 1927. Foto: Jersey Heritage Collections