Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommande utställningar på Halmstads konsthall


Victor Marx
Konstkurage
24 januari - 10 april 2018

Viktor Marx konst är starkt politiskt och hans projekt harofta utgångspunkt i ämnen som rättigheter/skyldigheter eller miljö- och klassfrågor. Vem bestämmer städernas utformning? Vilka kulturyttringar får ta plats i det offentliga rummet? Vad kan eller kan vi inte påverka i vårt samhälle? Vad står demokrati och delaktighet för egentligen?

Det är händelseförloppet och tankeprocesserna i relation till de olika politiska ämnena som intresserar Marx. Hans utgångspunkt i konstnärliga processer kan vara något välkänt, som ett rum eller en plats, men som också har främmande eller provocerande inslag. Besökarna uppmanas röra sig fritt och deras interaktion, samtal och tankar både bidrar till och utgör på så vis en del av konstverket. Genom aktionerna bryter Marx mot flera normer, både i relation till konst och till samhälle. För trots att vi normalt skolas att inte röra de guldramade målningarna på väggarna eller de högt placerade
bronsskulpturerna, uppmanas besökarna här att fysiskt agera och påverka konstverket. Genom besökarnas delaktighet bryter Marx även normen för hur ett konstverk kommer till - genom den lidande, geniförklarade mannen som skapar unika konstverk. Här är alla medskapare!

Marx är konstnär, arkitekt, aktivist och en av drivkrafterna bakom kulturhuset Cyklopen i Stockholm. Hans verk skapas oftast för utomhusmiljö, men Halmstads konsthall väljer att visa ett flertal verk inomhus. Besökarna får på så sätt möjlighet att ta del av ett koncentrat av hans politiska agenda samt möjlighet att själva agera i flera verk.

Victor Marx, Holken, A New Sweden och Bostadstornet

Victor Marx, Holken, A New Sweden och Bostadstornet

Konstnärligt arbete pågår
Art inside out
18 april - 6 maj 2018

I vår studeras Halmstads offentliga rum av konstnärer inbjudna av Art Inside Out, Hallands institution för konstnärlig residensverksamhet.

I Halmstad står flera offentliga platser inför förändring. Våren 2018 bjuder Art Inside Out in konstnärer som intresserar sig för det gemensamma offentliga rummet och arbetar deltagarbaserat till centrala Halmstad och residenset "Konstnärligt arbete pågår".

En konstnärs arbete kan väcka frågor och identifiera behov och möjligheter som annars inte kommer fram. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda genereras nya perspektiv. Konstnärens friare roll ger utrymme för nya och innovativa lösningar.

Residenset ”Konstnärligt arbete pågår” äger rum på olika platser i centrala Halmstad januari–juni 2018, med flest aktiviteter under april–juni. De medverkande konstnärerna är Kerstin Bergendal, Saadia Hussain och MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg).

Under utställningen på Halmstads konsthall presenteras de fyra konstnärsskapen. Där kan du också hitta mer information om när du kan möta konstnärerna och hur du kan delta i deras arbete. Hur arbetet utformas eller vilka resultat det blir vet ingen. Kanske är det beroende av konstnärernas möte med just dig?
För mer information www.artinsideout.se.

Konstnärligt arbete pågår

Av tiden flätar jag en plats
Knutte Wester
10 oktober - 4 december

För 15 år sedan flyttade Knutte Wester sin ateljé till en nyöppnad flyktingförläggning. Under ett år arbetade han tillsammans med de som bodde där. Erfarenheterna därifrån tog honom till andra platser; ett barnhem i Riga, ett härbärge i Gdansk, ett gömställe för papperslösa i Mellansverige och till ett härbärge i New York.

I utställningen Av tiden flätar jag en plats möter vi verk som rör sig kring berättelser om utanförskap och väntan på förflyttning. Det är berättelser om att inte få vara med, om tid och om skapandet av en plats att kalla sin. Ett återkommande tema är människan, hens liv och dennes situation samt vikten av att lämna spår; vad finns kvar när en person lämnar en plats, oavsett om det är frivilligt eller ofrivilligt. Det kan t.ex. vara papperslösa flyktingar i Sverige, samt flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Wester (f. 1977) är en berättare och ur berättelserna skapar han teckningar, skulpturer, film, installationer och sociala projekt. Dokumentära inslag utgör ofta en röd tråd i hans verk. Han gick ut Konsthögskolan i Umeå 2003 och har deltagit i en rad grupp- och separatutställningar bland annat i Moskva, Johannesburg och Stockholm. 2015 var han Artist in Residence på NARS i New york. 2016 hade hans senaste film Horungen premiär på världens mest prestigefyllda dokumentärfilmfestival, IDFA i Amsterdam.

I samband med utställningens öppnande invigs även ett skulpturalt verk Av tiden flätar jag en plats av Knutte Wester. Verket tar sin utgångspunkt i konstnärens möte med papperslösa flyktingar som han under olika perioder arbetat tillsammans med. Verket, som skall placeras i Filtparken i Halmstad, utgår ifrån två dokumentära avgjutningar och skall bestå av en gestalt och en kupolliknande koja utförda i brons.

Knutte Wester, Modell av Av tiden flätar jag en plats

Knutte Wester, Modell av Av tiden flätar jag en plats

Mingla med konstnären

Vi har invigning av alla våra utställningar. Det är gratis och ofta medverkar konstnären själv och berättar om sina verk. Ta chansen att ställa frågor!

Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg. Alla är välkomna på öppningsdagen av en ny utställning kl. 17.00!