Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum på Tollsgatan uppfördes 1933 och ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i centrala Halmstad. Museet har en omfattande konstsamling och i en basutställning visas verk av bl a Halmstadgruppen, Sven X:et Erixson, Olle Baertling, Roj Friberg och Lotta Antonsson. Den publika verksamheten består också av tillfälliga utställningar och programverksamhet.

Museet stänger sina portar för ombyggnad sista helgen i oktober 2016 och erbjuder då ett fullspäckat finalprogram. Den nya museibyggnaden beräknas stå klar 2018. Se aktuellt program, information om stadsvandringar och Friluftsmuseet Hallandsgården på Hallands Konstmuseums webbplatslänk till annan webbplats.

Hallands Konstmuseum

Om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum

Hösten 2014 beslutade Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad att godkänna avsiktsförklaringen kring en om- och utbyggnad av Hallands Konstmuseum som ska öka kapaciteten och förbättra tillgängligheten.

Under våren 2015 har ett lokalprogram med museets behov, olika funktioner och dimensionering formulerats. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 6 oktober 2015 godkändes förslaget och processen går därmed vidare.

Förslaget innebär bland annat att museets lokaler kommer att bli större och att en ny hörsal ska byggas i anslutning till den befintliga byggnaden. De befintliga lokalerna på Hallands Konstmuseum uppfyller inte de tillgänglighets-, klimat- och säkerhetskrav som ställs idag.

2016

Halmstad kommuns fastighetskontor fortsatte under våren med förberedelser kring upphandling av samverkansentreprenad – ett uppdrag som annonserades under perioden 2016-05-04 - 2016-06-20. Inkomna anbud utvärderas, inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling), fram till slutet av augusti då vinnande anbud tillkännages. Under hösten och en bit in på våren 2017 fortsätter arbetet med projektering och framtagande av bygglovshandling.

På museet har man påbörjat det omfattande arbetet med att utrymma husets samtliga lokaler. Bland annat har de textila samlingarna flyttats till nya magasin och tillfälliga personalutrymmen planeras och förbereds. För besökare håller museet öppet t o m 30/10 2016. Passa på fram till dess att ta del av utställningar,länk till annan webbplats programlänk till annan webbplats och pedagogik.länk till annan webbplats


Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden kommer att samfinansieras av Halmstads kommun, Region Halland och Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Halmstads kommun och Region Halland har avsatt 33,7 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor för projektet. Stiftelsen Hallands Länsmuseers insats kommer från försäljningen av Kirsten Munks hus i centrala Halmstad.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

  • Den regionala utvecklingsstrategin enligt mål och intentioner i
      Hallands kulturplan.
  • Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
  • Att museet genom sin verksamhet ska medverka till att utveckla spets, kvalité och förnyelse inom konst och kultur, och utveckla Halland som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Ett tillgängligare museum med större möjligheter beräknas stå klart 2018.


Läs mer

Avsiktsförklaring och Utredninglänk till annan webbplats (Region Halland)
Regionstyrelsens sammanträde (sep 2014)länk till annan webbplats
Protokoll (17 sep 2014)länk till annan webbplats

Pressmeddelande - Wästbygg utsedd för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseumlänk till annan webbplats