Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum på Tollsgatan uppfördes 1933 och ligger vackert beläget intill Nissan och Norre katts park i centrala Halmstad. Museet har en omfattande konstsamling med verk av bland andra Halmstadgruppen, Sven X:et Erixson, Olle Baertling, Roj Friberg och Lotta Antonsson.

Museet stängde sina portar för ombyggnad sista helgen i oktober 2016 och den nya museibyggnaden beräknas stå klar 2019. För aktuellt program, information om stadsvandringar och Friluftsmuseet Hallandsgården se Hallands Konstmuseums webbplatslänk till annan webbplats.

Hallands Konstmuseum

Om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum

Hösten 2014 beslutade Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad att godkänna avsiktsförklaringen kring en om- och utbyggnad av Hallands Konstmuseum som ska öka kapaciteten och förbättra tillgängligheten.

Under våren 2015 har ett lokalprogram med museets behov, olika funktioner och dimensionering formulerats. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 6 oktober 2015 godkändes förslaget och processen går därmed vidare.

Förslaget innebär bland annat att museets lokaler kommer att bli större och att en ny hörsal ska byggas i anslutning till den befintliga byggnaden. De befintliga lokalerna på Hallands Konstmuseum uppfyller inte de tillgänglighets-, klimat- och säkerhetskrav som ställs idag.

Halmstad kommuns fastighetskontor fortsatte under våren 2016 med förberedelser kring upphandling av samverkansentreprenad – ett uppdrag som utannonserades under perioden 2016-05-04 - 2016-06-20. Inkomna anbud utvärderades, inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling), fram till slutet av augusti då vinnande anbud tillkännagavs.

2017
Under vintern och våren har museibyggnaden tömts och personalen flyttat till lokalerna på Slottsmöllan. I mars gavs White Arkitekter uppdraget att rita det nya museet. Marklov beviljades den 14 juli. Den 30 augusti lämnades bygglovsansökan in till Halmstads kommun. Beslut beräknas komma i oktober. Just nu förbereds området för etablering (oktober 2017). Bland annat har Olle Bærtlings skulptur XRAS monterats ned. 

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden kommer att samfinansieras av Halmstads kommun, Region Halland och Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Halmstads kommun och Region Halland har avsatt 33,7 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor för projektet. Stiftelsen Hallands Länsmuseers insats kommer från försäljningen av Kirsten Munks hus i centrala Halmstad.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

  • Den regionala utvecklingsstrategin enligt mål och intentioner i
      Hallands kulturplan.
  • Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
  • Att museet genom sin verksamhet ska medverka till att utveckla spets, kvalité och förnyelse inom konst och kultur, och utveckla Halland som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Ett tillgängligare museum med större möjligheter beräknas stå klart 2019.


Läs mer

Avsiktsförklaring och Utredninglänk till annan webbplats (Region Halland)
Regionstyrelsens sammanträde (sep 2014)länk till annan webbplats
Protokoll (17 sep 2014)länk till annan webbplats

Pressmeddelande - Wästbygg utsedd för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseumlänk till annan webbplats

Pressmeddelande - White Arkitekter får uppdraget att rita Hallands Konstmuseumlänk till annan webbplats