Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gestaltningsuppdrag för konstnärer

1,5 mkr är det fasta årliga anslaget för konstnärlig gestaltning i kommunen. Medlen kan omfatta både utvalda byggprojekt, infrastruktursatsningar och gestaltning av utemiljön.

Val av projekt

Projekt väljs utifrån ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Hänsyn tas till geografisk spridning, platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. Kulturförvaltningen eftersträvar att genomföra projekt där konsten hamnar nära medborgarna i vardagsmiljön, en viktig demokratisk aspekt.

En samrådsgrupp bestående av representanter från fastighetskontoret,
samhällsbyggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, byggnadskontoret
och kulturförvaltningen ger förslag på projekt som skall tilldelas medel för
konstnärlig gestaltning, utifrån aktuella investeringsprojekt i kommunen.

Val av konstnär till projekten

50 000-300 000 kronor: konstenheten föreslår lämplig konstnär utifrån intresseanmälningar som lämnats via hemsidan. Val av konstnär görs av konstenheten tillsammans med representanter från aktuell verksamhet, fastighetskontoret och/eller teknik- och fritidsförvaltningen.

300 000 kronor-gränsen för direktupphandling: konstenheten föreslår tre konstnärer som tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag utifrån intresseanmälningar som lämnats via hemsidan. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik jury.

Över direktupphandlingsgränsen: utannonsering av projektet enligt
lagen om offentlig upphandling. Konstenheten föreslår tre konstnärer som tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag utifrån intresseanmälningar. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik jury.

Bedömning av skisser

Vid bedömning av inkomna skisser tas följande aspekter i beaktan:

  • Estetiska, konstnärliga, genus
  • Samverkan med miljö och arkitektur
  • Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet
  • Materialval och tekniska lösningar
  • Brukarperspektiv
  • Konstverkets hållbarhet och kringlösningar
  • Drift och underhållsaspekter
  • Genomförande

Intresseanmälan

Är du intresserad av att jobba med gestaltningsprojekt i Halmstads kommun? Fyll i formuläret nedan. Efter inkommen intresseanmälan kontaktar vi dig och du får möjlighet att skicka in cv och portfolio.

Kontaktuppgifter *
User information