Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Naturreservat

I naturreservaten skyddas och vårdas många av de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Länsstyrelsen fastställer skötselplan och vi ansvarar för att skötselplanen följs i de naturreservat som ligger på kommunens mark. De reservat som helt eller delvis ligger på kommunens mark är Alet, Möllegård, Hagön, Brogård, Hule, Veka, Bröda och Lillared/Klövaberg.

På Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om
naturreservaten i Halmstads kommun.länk till annan webbplats

Alets naturreservat

Kommunens första egna naturreservat beslutades av kommunfullmäktige
den 13 februari 2020.

Aleskogen och de öppna sand- och gräsmarkerna intill är ett mycket värdefullt naturområde i Halmstad. Reservatet är 54 hektar stort och är också ett omtyckt rekreationsområde. Aleskogen med al- och lövsumpskog är bitvis mycket blött och här finns gott om död ved. I skogen lever många olika fågelarter. Öster om skogen finns öppna ängsmarker med blommande örter och ett rikt insektsliv. I dynmiljöerna ner mot Västra stranden finns bland andra dynstinksvampen och skalbaggen strandsandjägaren som är ovanliga i resten av Sverige.

Mer om området och dess värden och vilka regler som gäller i området hittar du i beslut om bildade av Alets naturreservatPDF.
Området sköts enligt fastställd skötselplan.PDF