Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ge förslag på kulturpristagare

Halmstads kommuns kulturpris delas ut i december varje år till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

Skicka in formuläret nedan eller lämna skriftligt till kulturnämnden senast 30 september. Pristagaren ska vara verksam i, eller genom sin verksamhet ha eller haft nära anknytning till Halmstads kommun.
Uppge dina uppgifter så att vi kan nå dig om vi har några frågor.
User information
Information om personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlats eller ej, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Enligt 28 § PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid mot lagen.