Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om lotteritillstånd görs till Halmstads kommun.

Ansökan om lotteri enligt §15-16 i lotterilagen (enstaka lotteri)


Vid varje ansökan ska följande handlingar alltid bifogas:

 1. Ansökan gjord på särskild blankett.
 2. Vinstplan.
 3. Ekonomisk plan.
 4. Protokollsutdrag innehållande föreningens beslut om att anordna lotteri, lotteriets insatsbelopp, försäljningstid samt förslag på lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten).
 5. Stadgar och verksamhetsberättelse.
 6. Vid förhandsdraget lotteri skall föreningen medsända provlott eller LN-nr för planerad lottyp.

Tillstånd kan ges om:

 • Vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp.
 • Värdepappersvinster uppgår till högst 25% av sammanlagda vinstvärdet i lotteriet.
 • Värdet av vinsterna är minst 35 och högst 50% av insatsernas värde (gäller ej värdepapper).
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.

Anskan om lotteri enligt §17 i lotterilagen (treårstillstånd)

Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas:

 1. Ansökan på särskild blankett.
 2. Protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri, förslag till lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten) samt tidsangivelse.
 3. Stadgar och verksamhetsberättelse.

Tillstånd kan ges om:

 • Lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag.
 • Lotterierna uppgår till högst 20 basbelopp.
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50% av totala insatsbeloppet.
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.
 • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam.
 • Lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum.

Tillståndsavgifter

 • Lottförsäljningsvärde upp till och med 300 000 kr: 300 kr 
 • Lottförsäljningsvärde över 300 000 kr: 800 kr
 • Registreringsavgift för lotteri enligt §17 i lotterilagen: 300 kr
 • Kontrollavgift om 3% på det totala insatsbeloppet, dock max 1 000 kr.

Lotterier utan tillstånd enligt §19 i lotterilagen

Lotterier kan även anordnas utan tillstånd enligt §19 i lotterilagen. Lotterier utan tillstånd kan anordnas i samband med tillställning, bingospel eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i förutsatt att:

 • Lotterierna bedrivs inom avsett område.
 • Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp.
 • Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • Vinstvärdet uppgår till uppgår till minst 35 och högst 50% av insatsernas värde.
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna, eller i den lokal där lotteriet bedrivs.
 • Lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras samt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten.

Lotterier utan tillstånd enligt §20 i lotterilagen

Lotterier utan tillstånd kan även anordnas om det är i samband med en offentlig nöjestillställning, för ett allmännyttigt ändamål, vid framförande av konstnärliga verk förutsatt att:

 • Lotteriet bedrivs inom avsett område.
 • Vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster.
 • Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp.
 • Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp.
 • Omedelbar vinstutdelning.
 • Vinstvärdet uppgår till uppgår till minst 35 och högst 50% av insatsernas värde.
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.