Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Föreningar och bidrag

Föreningslivet i Halmstads kommun är både mångsidigt och brett. Föreningarna kan få stöd i form av olika bidrag, service och rådgivning. Här nedan hittar du en överblick över vilka förvaltningar som hanterar och stöder olika typer av föreningar.  

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsfövaltningen har hand om frågor och bidrag som rör idrottsföreningar, fritidsföreningar, religiösa föreningar, ungdomspolitiska föreningar samt övriga föreningar.

Inom idrottsrörelsen har du även möjlighet att vända dig till Hallands Idrottsförbundlänk till annan webbplats och SISU Idrottsutbildarnalänk till annan webbplats för olika former av stöd och rådgivning.

Kulturförvaltningen

Kulturföreningar och andra kulturutövare kan få stöd bl.a. genom olika typer av bidrag, träffar och föreläsningar och personlig rådgivning. Läs mer om de olika stöden.

Socialförvaltningen

Stöd till sociala-, handikapp- samt hjälpföreningar och organisationer hanteras via socialförvaltningen.

Hemvårdsförvaltningen

Hemvårdsförvaltningen lämnar bidrag till föreningar som bedriver till förvaltningen kompletterande verksamhet.

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret lämnar bidrag till de föreningar som tillhandahåller lokaler för olika samhälleliga aktiviteter och som uppfyller grundreglerna som fastighetsnämnden beslutat om.

Stadskontoret

För stöd till övriga föreningar, exempelvis hemvärns- och Röda Korset-föreningar, frivilligorganisationer och motsvarande hänvisas till Stadskontoret.