Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillfällig inkluderingsfond 2020

Ideella föreningar har möjlighet att söka pengar från Halmstads kommun från en tillfällig inkluderingsfond under 2020.

Det finns en liten summa pengar kvar av den tillfälliga inkluderingsfonden att söka senast 30 september. Merparten av medlen fördelades till föreningar som uppfyllde kriterierna i en ansökansomgång tidigare i år, med inlämning 24 juni.

Kriterier för ansökan för ideella föreningar som vill söka bidrag ur inkluderingsfonden:

 • Pengarna som söks ska användas för att stärka arbetet för Den inkluderande kommunen. Det handlar om en bra start i livet, en kommun som håller samman (minska segregationen och stärka demokrati och delaktighet) samt goda och jämlika livsvillkor.
 • Ansökan bereds och beslutas av kommunledningsförvaltningen med hjälp av kommunens föreningsgrupp.
 • Satsningar som fått pengar ska redovisas till kommunledningsförvaltningen. Redovisningen ska innehålla resultat, nytta och effekter av satsningen samt hur verksamheten fortsätter.
 • Satsningar som tillför nya praktiska lösningar, erfarenheter och kunskaper när det gäller inkludering kommer att prioriteras vid urvalet.
 • Satsningar som utmanar rådande negativa normer och strukturer och som möjliggör för berörda målgrupper att vara delaktiga i satsningen kommer att prioriteras vid urvalet.
 • Satsningar som leder till effekter på längre sikt och som kan fortsätta i ordinarie verksamhet kommer att prioriteras vid urvalet.
 • Ansökan görs genom att mejla in nedanstående formulär senast 30 september 2020.
 • Om er förening inte sedan tidigare är registrerad i kommunens föreningsregister så behöver du förutom ansökan skicka in nedanstående dokument. De skickas in via e-post till ks.diarium@halmstad.se
  o Verksamhetsplan för 2020
  o Verksamhetsberättelse för 2019
  o Stadgar för föreningen
  o Årsmötesprotokoll för 2019 samt för 2020 om det finns.

  För frågor kontakta Karin Back som är tillväxtstrateg på kommunledningsförvaltningen i Halmstads kommun.

Ansökan

Här fyller du i föreningens ansökan. Webbansökan hamnar i Halmstads kommuns diarium och behandlas efter sista ansökningsdag den 30 september.
Här beskriver du vad föreningen ska göra.

Beskriv här vad föreningen vill uppnå.

Beskriv vad som kommer kosta pengar

Under vilken period ska satsningen fortgå?