Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stöd till lokalhållande föreningar

Föreningar som tillhandahåller lokaler för olika samhälleliga aktiviteter kan söka bidrag hos fastighetsnämnden.

Ansökan om att bli en lokalhållande förening

Det finns grundreglerPDF som måste uppfyllas för att bli en lokalhållande förening. Om dessa uppfylls skickar föreningen in en ansökan till fastighetskontoret, Halmstads kommun. Ansökningsblanketten finns under "Självbetjäning och blanketter" nedan. Ansökan ska vara skriftlig och kommer att behandlas i nästkommande nämnd där fastighetsnämnden beslutar om ett inträde eller inte.
 
Därefter skickas beslutet ut till berörd förening som då har möjlighet att ansöka om driftsbidrag, dock senast den 31 mars. Om fastighetsnämnden tar beslut om inträde efter den 31 mars, får föreningen vänta till nästkommande år med att söka driftsbidrag.

Befintliga föreningar

De föreningar som redan är en del av de lokalhållande föreningarnaPDF och får driftsbidrag årligen fyller i sin ansökan om driftsbidrag. Ansökningsblanketten finns under "Självbetjäning och blanketter" nedan. Ansökningen ska skickas in senast den 31 mars innevarande år. Kommer ansökan in för sent eller om den inte är komplett, kommer den inte att behandlas. Fastighetsnämnden fattar beslut om bidrag vid sitt sammanträde i april och bidragen betalas ut i maj.