Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lotteritillstånd

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs till Halmstads kommun. All annan tillståndsgivning görs hos Spelinspektionenlänk till annan webbplats.

Registrering av lotteri enligt 6 kap. 9§ i spellagen (treårigt tillstånd)

Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas:

 1. Ansökan på särskild blankett.
 2. Protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri, förslag till lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten) samt tidsangivelse.
 3. Stadgar och verksamhetsberättelse.

Krav för registrering:

 • Lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag.
 • Lotterierna uppgår till högst 20 basbelopp.
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 % av totala insatsbeloppet.
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.
 • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam.
 • Lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum.
 • Det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Avgifter

 • Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9§ i lotterilagen: 300 kr
 • Kontrollavgift om 3% på det totala insatsbeloppet, dock max 1 000 kr.

Licens krävs inte för lotterier enligt 3 kap. 5§

1. Som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2§ och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med
a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i, eller
b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller, eller
2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och i samband med
a) en offentlig nöjestillställning
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt endamål, eller
c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

För mer information, se spellagenlänk till annan webbplats.