Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Spontanaktivitetsbidrag

Syftet med spontanaktivitetsbidraget är att möjliggöra för föreningar att erbjuda spontanaktiviteter för alla barn och ungdomar mellan 5 till 20 år som är kostnadsfria och inte ställer krav på medlemskap eller regelbundet deltagande.  

Förhandsplanering

För att en aktivitet ska vara berättigad till spontanaktivitetsbidrag krävs att en förhandsplanering skickas in senast tre veckor innan aktiviteten äger rum. Detta för att säkerställa att den planerade aktiviteten faller inom ramen för bidragskriterierna samt för att vi ska kunna informera om aktiviteten på kommunens webbplats under Ung i Halmstad eller på sidan Lovaktiviteterlänk till annan webbplats

När föreningen skickar in ansökan om spontanaktivitetsbidrag efter aktivitetens slut stäms förhandsplaneringen av med ansökan för att se att de överensstämmer.

Förhandsplanering spontanaktivitetsbidragAnsökan

Senast 30 dagar efter sista aktivitetstillfället ska föreningen skicka in en ansökan om spontanaktivitetsbidrag via e-tjänsten för spontanaktivitetsbidraglänk till annan webbplats. Ansökningar som inkommer senare än 30 dagar efter sista aktivitetstillfället beviljas inte. Ansökningar som inte är kompletta, korrekta eller inte överensstämmer med förhandsplaneringen sänds åter för komplettering. Utbetalning av bidraget sker när komplett och korrekt ansökan är inskickad.

Bidragssumman är 300 kr per timme.

I ansökan ska föreningen redovisa:

 • hur många pojkar respektive flickor mellan 5-20 år som har deltagit i aktiviteten/aktiviteterna totalt, det vill säga deltagartillfällen.
 • hur många av de deltagande flickorna mellan 5-20 år som kommer från Andersberg, Linehed, Nyhem och Vallås.
 • hur många av de deltagande pojkarna mellan 5-20 som kommer från Andersberg, Linehed, Nyhem och Vallås.
 • hur många av deltagarna mellan 5-20 år som inte är medlemmar i föreningen.

Bidrag beviljas till:

 • Föreningar som uppfyller Halmstads kommuns allmänna bestämmelser om bidrag.
 • Spontanaktiviteter som är ledarledda.
 • Spontanaktiviteter utanför skoltid (helger samt vardagar efter kl. 16.00).
 • Spontanaktiviteter som bidrar till geografisk spridning och variation runt om i kommunen.
 • Spontanaktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna.
 • Föreningar som aktivt arbetar med att skapa jämställda aktiviteter och/eller erbjuder aktiviteter i områden med låg föreningsaktivitet prioriteras. 
 • Aktiviteter som arrangeras i samverkan med annan kommunal verksamhet, verkar brottsförebyggande och syftar till att motverka utanförskap prioriteras.
 • Föreningar som har en ledarguide antagen av föreningens styrelse.

Bidrag beviljas inte till

 • Föreningar som ställer krav på medlemskap under spontanaktiviteterna.
 • Aktiviteter som bedrivs som ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Aktiviteter som föreningen beviljas aktivitetsbidrag för.