Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lokalbidrag

Lokalbidrag kan föreningar få för lokaler som i stor utsträckning nyttjas eller är en förutsättning för föreningens ordinarie barn- och ungdomsverksamhet och som nyttjas för kontinuerligt bruk, oavsett om föreningen äger eller hyr lokalen eller anläggningen.

Bidraget grundar sig på de lokalkostnader som föreningen har haft under året som gått och utbetalas i efterskott året därpå. Bidraget bestäms av en procentsats som grundar sig på antal godkända barn- och ungdomssammankomster som föreningen registrerat i ApN under den senaste vår- respektive höstterminen.

 • 40-200 sammankomster/år ger ca 40 procent i lokalbidrag.
 • 201-500 sammankomster/år ger ca 60 procent i lokalbidrag.
 • 501 > sammankomster/år ger ca 80 procent i lokalbidrag.

Bidraget är maximerat till 75 000 kr/år per förening. Medtagna belopp ska avse kostnaderna för föregående år.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari.

Anvisningar för lokalbidraget

 • Föreningar som äger egen lokal specificerar lokalens totala driftkostnad
  och hyresintäkter på bilaga.
 • Föreningar som hyr lokal bifogar kopia av gällande hyreskontrakt i ansökan.
 • Föreningar beskriver mer specifikt den verksamhet som bedrivs i de
  lokaler som ansökan gäller, samt anger ytan (m²)
  på lokalen/lokalerna.
 • Lagrings- eller förvaringsförråd som inte nyttjas för barn- och ungdomsverksamhetens ordinarie verksamhet är inte bidragsberättigade.

Bidragsgrundande kostnader är:

 • Kallhyra
 • Värmekostnader
 • El-, VA-, sotnings- och sophämtningskostnader (ej försäkringskostnader)

Lokalbidrag kan inte sökas för lokaler/anläggningar som används för:

 • Enstaka tillfällen som inte är en förutsättning för föreningens ordinarie barn- och ungdomsverksamhet.
 • Tävlingar, fester, eller andra evenemang där entré eller andra avgifter erläggs.
 • Bingo eller andra verksamheter som syftar till att ge ett ekonomiskt överskott.
 • Olika former av boende vid läger/tävlingar.
 • Deltagaravgifter vid träningsinstitut/gym/målvaktsträning/bad/bowling etc.

Lokalbidrag kan inte sökas för lokaler som redan subventioneras av kommunen eller för lokaler där annat kommunalt bidrag utgår, exempelvis anläggningsbidrag.