Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag kan sökas för bidragsberättigade kostnader som föreningen har för utbildning av ledare som bedriver eller är en förutsättning för föreningens barn- och ungdomsverksamhet (5-20 år). Bidraget söks senast den 1 november varje år och inkluderar då bidragsberättigade ledarutbildningskostnader för de senaste tolv månaderna.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 november.

Anvisningar för ledarutbildningsbidraget

  • Bidragsgrundad utbildning är ledarutbildning som är godkänd eller anordnad av föreningens distrikts- eller riksorganisation.
  • Ledarutbildningsbidrag utgår endast för kursavgifter och resekostnader i samband med genomförd ledarutbildning. Mat, logi och liknande kostnader är inte bidragsberättigade kostnader.
  • Redovisning av genomförd ledarutbildning ska ske i samband med att ledarutbildningsbidrag söks. Vid kontroll av genomförd ledarutbildning ska kursintyg kunna uppvisas.
  • Bidragets storlek fastställs årligen av teknik- och fritidsnämnden.
  • Bidraget söks retroaktivt, det vill säga efter att kurserna har genomförts, och betalas ut en gång per år.

Ledarutbildningsbidraget beräknas utifrån det antal bidragsberättigade barn- och ungdomssammankomster som föreningen har redovisat i APN under den senaste höst- respektive vårterminen. Detta avgör hur stort bidrag ni kan få, oavsett hur stora föreningens ansökningskostnader är.

Ledarutbildningsbidraget har en fast budget och därför kan bidraget till varje förening variera från år till år, beroende på hur många föreningar som söker. Varje bidragsberättigad förening är dock garanterad ett årligt minimibidrag om 3 000 kr för ledarutbildning oavsett antal sammankomster (under förutsättning att föreningen har genomfört bidragsberättigad ledarutbildning för minst 3 000 kr under bidragsperioden). Ledarutbildningsbidraget kan aldrig vara högre än den faktiska kostnaden som föreningen har haft för ledarutbildning.

OBS! En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ansökan ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. Om ansökan inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på 10 procent av summan. Inkommer ansökan senare än tre veckor efter sista ansökningsdag ges inget bidrag.