Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ledarguiden

Ledarguiden är en förutsättning för att föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska vara berättigade till kommunala föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet (aktivitetsbidrag, spontanaktivitetsbidrag, lokalbidrag och ledarutbildningsbidrag) samt nolltaxa vid hyra av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar.

Vad är en ledarguide?

Ledarguiden är ett föreningsdokument/policydokument som klart och tydligt visar vilken värdegrund som föreningen står för, exempelvis hur er förening arbetar med Barnkonventionen och med frågor som exempelvis jämställdhet, jämlikhet, mobbing, allas möjlighet att vara med, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet.

Dokument guidar såväl ledare, aktiva barn och ungdomar som berörda föräldrar hur de förväntas agera för att leva upp till föreningens värdegrund.

I arbetet med att ta fram ledarguiden vill vi att föreningen tar hjälp av ett studieförbund (exempelvis RF-SISU Halland) och låter dokumentet växa fram i lugn och ro, i takt med diskussioner inom föreningen.

När föreningen har utvecklat och tagit fram en ledarguide tillsammans med sitt studieförbund mejlas ledarguidedokumentet till foreningsbidrag-foreningsstod@halmstad.se.

Föreningen behöver själv ha en tydlig plan på hur ledarguiden ska kommuniceras ut till berörda inom föreningen, så som ledare, aktiva och föräldrar. Dokumentet ska även finnas tillgängligt på respektive förenings webbplats och vara väl känt för föreningens medlemmar.