Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan föreningen söka för nybyggnads-, förbättrings-och reparationsarbeten av egen eller hyrd lokal eller anläggning. Föreningen ska ha långsiktig tillgång till lokalen/anläggningen. Investeringsbidrag kan även ges för framställning av orienteringskartor.

Investeringsbidrag betalas ut efter prövning i varje särskilt fall. Investeringsbidrag kan sökas av alla idrotts- och fritidsföreningar, även de utan barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari.

Anvisningar till investeringsbidraget

  • Investeringen som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen har fått meddelande om bidrag beviljats eller ej.
  • Ansökan ska innehålla skiss/ritning samt kostnader och finansieringsplan för planerade arbeten.
  • Bidrag som söks från annat håll ska anges i finansieringsplanen.
  • Investeringsbidrag utgår inte för inventarier eller utrustning som båtar, datorer etc.
  • Erhållet investeringsbidrag får inte användas till annat än vad som angetts i ansökan.

Redovisning

  • Föreningen ska till teknik- och fritidsförvaltningen inlämna specificerad ekonomisk redovisning när investeringen är avslutad.
  • Reodvisning av beviljat bidrag sker genom uppladdning av dokument i föreningsregistret.