Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anläggningsbidrag

Föreningar som äger eller hyr och driver egen lokal eller anläggning kan ansöka om anläggningsbidrag. Anläggningsbidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen samt visst underhåll. För att en lokal/anläggning ska kunna beviljas anläggningsbidrag ska den vara bidragsprövad och prioriterad av teknik- och fritidsnämnden.

Anläggningsbidraget betalas inte ut med automatik utan föreningen ska årligen söka och få ansökan prövad. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari.

Bidragsberäkning
Förening kan ges bidrag enligt olika beräkningsmodeller, beroende på vilken grupp föreningen tillhör. Förening med övervägande barn- och ungdomsverksamhet eller förening som är unik i sitt slag för barn och ungdomar tillhör grupp A och ersätts dels med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta, dels med ett procentuellt bidrag för de fasta driftkostnaderna (el, värme, vatten, sophantering, arrende och hyra).

Förening med övervägande aktiviteter för vuxna (från 20 år och uppåt), ridanläggning utan ridskola för allmänheten samt tennisförening med utomhusbanor tillhör grupp B och ersätts med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta. I de fall det inte finns en schablon utgår i stället ett särskilt behovsprövat bidrag.

Golfförening med organiserad barn- och ungdomsverksamhet och minst 20 sammankomster tillhör grupp C och erhåller dels ett fast grundbidrag på 10 000 kr och dels ett rörligt bidrag, baserat på antalet aktiva barn och ungdomar i förhållande till det totala antalet medlemmar:

Förändring av lokal/anläggning som medför krav på utökat anläggningsbidrag ska godkännas av teknik- och fritidsförvaltningen innan förändringen genomförs av föreningen.

Teknik- och fritidsnämnden har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts eller används på ett för nämnden godtagbart sätt.

Vid nyanläggning åligger det föreningen att få anläggningsbidraget fastställt innan byggnationen påbörjas.

Anläggningsbidraget är maximerat till 220 000 kr per anläggning.

FotbollsanläggningBidrag

Gräsplan med prioriterad skötsel/hög beläggning

6 kr/kvm

Gräsplan med begränsad skötsel/låg beläggning

3 kr/kvm

11-manna grusplan

20 000 kr

 

Prioriterad skötsel = anläggningsytan är i fullt bruk under hela säsongen. Antal träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.

Begränsad skötsel = anläggningsytan är i bruk endast del av säsong. Antal träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.

RidanläggningBidrag

Ridhus (enbart för ridskolor)

50 000 kr

Ridbana, grus eller motsvarande underlag

10 kr/kvm (max 15 000 kr)

Ridbana, gräs (max en bana per anläggning)

15 000 kr

Ridslinga (enbart för ridskolor)

5 000 kr

Tennisanläggning
Grusplan 7 000 kr/bana
Hardcourt 3 500 kr/bana

Golfanläggning (ej korthålsbana)


Golfförening med organiserad barn- och ungdomsverksamhet och minst 20 sammankomster i ApN tillhör grupp C och erhåller dels ett fast grundbidrag på 10 000 kr och dels ett rörligt bidrag, baserat på antalet aktiva barn och ungdomar i förhållande till det totala antalet medlemmar.

Bidrag

11-15 procent

10 000 kr

16-20 procent

20 000 kr

21-25 procent

30 000 kr

26-30 procent

40 000 kr

31-35 procent

50 000 kr

36-40 procent

60 000 kr