Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Upphandlingar och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Upphandlingsplan 2017

Upphandlingsplan 2017 finner du här nedan. Upphandlingsplanen finns även som en utskrivningsbar fil under "relaterad information" längre ned på sidan.

Upphandlingsplan 2017 visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras.

 • Upphandlingar - HEM


  Byte av fjärrvärmemätare och kommunikation mätinsamlingen
  CRM-system
  Kranflak
  Kärltvätt
  Lastväxlare
  Lastväxlarsläp
  Markarbeten för fjärrvärme- och fjärrkylaledningar
  Plastmaterialarbeten
  Plattvärmeväxlarservice
  Rengöring- och service av värmeväxlare
  Reparationsarbeten på mekanisk utrustning
  Reservpannor Vapnöhöjden
  Service av traverser
  Service och konsultation av passagesystem
  Serviceavtal på kylanläggningar
  Slagghantering (omhändertagande av osorterad bottenaska)
  Sortering av osorterat byggavfall
  Styrsystemleverantörer
  Städentreprenad
  Support passagesystem
  Svetsentreprenad för anläggning fjärrvärme och fjärrkyla primärt
  Tekniska konsulter
  Transport och bemanning ÅVC
  Simlångsdalen
  Tvåfacks-sopbil
  Tömning av latrin
  Återkommande kontroll av fjärrvärmemätare (revision av fv-mätare)

 • Upphandlingar - HFAB


  Bevakningstjänster
  Brandskyddskontroller
  Byggservice
  E2 - reparation av vitvaror
  E3
  E4
  E5 - tillsyn, skötsel, reparation av tekniska installationer
  Elupphandling
  Flyttjänster
  Fotograftjänster
  Materialutlämning
  Bonusfonden
  Tekniska konsulter - akustiker
  Tekniska konsulter - byggledning
  Tekniska konsulter - geotekniker
  Tekniska konsulter - konstruktör
  Tekniska konsulter - upprättande av byggtekniska handlingar
  Tryckeritjänster

 • Upphandlingar - fastighetskontoret


  Konsulttjänst miljöbyggnad
  Konsulttjänst samverkansentreprenader
  Ventilationsfilter
  Fuktutredning (utredning, åtgärdsförslag, åtgärder)
  Inbrotts- och passagesystem
  Bergsgårds förskola (ett utskick med Heden och Frösakull)
  Hedens förskola
  Frösakull förskola
  Lineheds förskola
  Brandlarmssystem
  Akustikåtgärder
  Tvätt yttre beklädnader (tex tak, fasader, altaner, plattläggningar)
  Kastanjealléns förskola
  Skyltar
  Nymansgatans förskola
  Kattegatt gymnasium
  Parkeringshus, Svartmunken
  Aleskogens förskola (ett utskick med Nymansgatan)

 • Upphandlingsplan - kommungemensamma och förvaltningsspecifika


  Avverkning/gallring/skogsvård
  Biobränsle/flisning
  Brandsläckare med tillbehör och service
  Buss med förare
  Dekor & dekaler
  Digital nattillsyn
  Digitala signeringslistor
  Drift av café (Halmstad Arena)
  Elmäklartjänster (elenergi)
  Enslövsvägen
  Etiska uppföljandekontroller
  Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster
  Färg, tapeter och tillbehör
  Förmånscyklar
  Försäljning av bilar (bilauktion)
  Glasögon (terminal- och skyddsglasögon)
  Grus och makadam
  Gräsklippare
  Humparservice (scenbygge/golvläggning)
  Hyra och tvätt av entrémattor
  IT-konsulttjänster
  Kallasfalt
  Klienter, stationära, bärbara, bildskärmar samt tillhörande tjänster och tillbehör
  Kommuntransport fordon/åkeri m.m.
  Konsulttjänst outplacement
  Kranvattenpelare
  Leksaker och lekprodukter
  Livsmedel - frukt, grönsaker och potatis
  Livsmedel - frukt, grönsaker och potatis (ekologisk vitkål & morötter)
  Ljuskastare, ljudbord, mikrofoner, stativ, sladdar, instrument etc
  Luftfilter ventilation (parkeringshus)
  Lås, låsservice och värdeskåp
  Madrasser
  Mekaniska arbeten (svets)
  Planeringssystem samt tid- och insatsregistrering
  Profilartiklar
  Redskapsbärare
  Reservdelar verkstad
  Sjuksköterskor, bemanning
  Skolfoto
  Skrivare, MFP, programvaror och tjänster
  Sopmaskin
  Södra infarten (de kommunala delarna)
  Teknik (ljudanläggningar)
  Telecoaching
  Tonerkassetter
  Traktor
  Trädfällning/Trädrensning
  Tvätteritjänster- övrigt gods
  Vaccin
  Webbaserat/digitalt anhörigstöd
  Vitvaror
  Vårdsängar
  Vägmarkering (målning)
  Vägmärken och avstängningsmaterial