Trafiksäkerhet

Här hittar du information om hur kommunen jobbar med trafiksäkerhet och om hur du själv kan bidra till en trafiksäkrare kommun.

Detta prioriterar kommunen

  • Att bygga om korsningar där det sker många olyckor och att hastighetssäkra övergångsställen och cykelpassager. Det innebär att hålla nere hastigheten på vägar som många cyklister och gående korsar.
  • Att förbättra trafikmiljön i närheten av skolor.
  • Farthinder på huvudgator och på sträckor med höga hastigheter och stor olycksrisk.

Varje år undersökers de olyckor som har skett i kommunen, för att få reda på vad som orsakar olyckorna och se till att åtgärda vägar och hastigheter.

Ditt ansvar som trafikant

Alla trafikanter måste ta sitt ansvar för att höja säkerheten. Du bidrar genom att hålla hastighetsbegränsning och anpassa dig till rådande omständigheter.