• Halmstads webbplatser

Ansvariga för vägar och gator

Vägnätet i Halmstads kommun består av kommunala, statliga och enskilda vägar och gator. Det är vägtypen styr vem som ansvarar för vad.

Allmänna vägar

I de flesta fall är staten väghållare. I Halmstad ansvarar Trafikverket Länk till annan webbplats. för genomfartsleden E6.

Vägar och gator

De flesta vägar i centrala Halmstad och tätbebyggt område ansvarar kommunen för.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är ofta vägar utanför tätbebyggt område. De enskilda vägarna underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer.

Vem ansvarar för vilken väg?

I webbkartan kan du klicka på en väg för att se vem som är väghållare. Om du bor i ett område med vägförening eller vägsamfällighet är det dem du ska kontakta vid frågor eller felanmälan.