• Halmstads webbplatser

Avfallshantering för fritidsbåtshamnar

Alla fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ska ha en mottagningsanordning för avfall och en godkänd avfallshanteringsplan. Kraven gäller från 2024 och syftar till att minska marin nedskräpning.

Ta emot avfall från fritidsbåtar

En fritidsbåtshamn ska kunna ta emot avfall från fritidsbåtar. Det kan vara toalettavfall, olika typer av förpackningsavfall, farligt avfall och matavfall.

Kraven finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar Länk till annan webbplats.. I denna förtydligas och utökas kraven på fritidsbåtshamnar. Föreskriften är baserad på EU: regelverk.

Utforma mottagningen på rätt sätt

Mottagningsanordningen ska:

  • vara utformad för sortering av de avfallstyper som hamnanvändarna har behov av att lämna
  • ha kärl som är praktiska och enkla att komma åt
  • ha kärl med rätt kapacitet för hamngästernas behov
  • vara utformad så att avfall inte sprids i vatten eller på land
  • kunna repareras snabbt om de går sönder.

För hantering av farligt avfall, exempelvis spillolja, batterier och båtbottenfärger, finns särskilda krav.

Upprätta en plan för avfallshantering

En småbåtshamn ska utse en eller flera personer som är ansvariga för att upprätta en plan för att ta emot och hantera avfall. Planen ska godkännas av kommunen.

Kommunen ska godkänna planen

När planen är klar, skicka den till Halmstads kommun:
miljonamnden@halmstad.se

Kommunen granskar planen och ger återkoppling. Kommunen gör också tillsyn i hamnen och kontrollerar att kraven följs. Du betalar en avgift Länk till annan webbplats. för hanteringen av avfallsplanen och tillsynen.