• Halmstads webbplatser

Enkät – vad skulle få dig att resa mer hållbart?

Du som bor och vistas i Halmstads kommun. Berätta för oss vad som skulle få dig att välja mer kollektivtrafik, cykel och gång, istället för fordon med fossila bränslen.

Vad skulle få dig att resa mer hållbart?
Välj max tre alternativ.
Vad skulle få dig att resa mer hållbart?


Ange gärna vad