Cykelbanor och superstråk

Alla ni som cyklar är superhjältar i Halmstads kommun. När vi förbättrar för dig som cyklist så är superstråken en viktig del.

Du som vill ta dig fram i Halmstad har ett väl utbyggt cykelvägnät, med över 29 mil cykelbanor att nyttja. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja cykeln som färdmedel.

Vi arbetar ständigt för att förbättra förutsättningarna för dig som cyklist. Det gäller både nybyggnation av cykelbanor, trafiksäkring av passager och förbättring av servicen med exempelvis fler cykelställ.

Hitta cykelparkeringsplats

Cykelbanor och superstråk

I Halmstad finns så kallade superstråk. De går från tätortens bostadsområden till centrum och andra välbesökta områden i Halmstad. Fokus ligger på framkomlighet, trafiksäkerhet, och trygghet. På stråken finns bra belysning och beläggning, och underhållet prioriteras både sommar- och vintertid. När det snöar är det just superstråken som plogas först.

På många ställen är superstråken uppdelade med en del för cyklister och andra delen för gående. När stråken passerar korsningar med biltrafik är passagerna upphöjda för att öka säkerheten för cyklisterna. Längs flera av de större huvudgatorna kan du cykla på båda sidor om vägarna, vilket minskar behovet att korsa vägen.

Cykelräkning

Vi räknar cyklister som passerar Halmstads centrala broar. Du kan dagligen se antal cyklisterlänk till annan webbplats vid varje bro. Vi har även en räknepunkt vid Frösakull som ingår som punkt i Kattegattleden.

Vid Slottsbron har vi kopplat cykelräknarna till en cykelbarometer där alla kan se hur många cyklister som passerat under dagen. Anledningen att barometern står vid Slottsbron är för att tydliggöra cyklisterna även för bilisterna.