Bortforslad cykel

Framkomligheten i stadskärnan är begränsad och felparkerade och övergivna cyklar innebär ofta problem för tillgängligheten. För att öka framkomlighet och säkerhet forslar kommunen bort övergivna cyklar.

Felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar samlas in med jämna mellanrum.

Kontakta polisen för att få tillbaka din cykel

Misstänker du att din cykel har blivit bortforslad av kommunen ska du kontakta polisen och meddela ramnummer, plats och tid då den försvann. Efter tre månader tilldelas cykeln kommunen. De cyklar som klassas som fordonsvrak tilldelas kommunen direkt.