Cykla i Halmstad

Det finns bra skäl att cykla istället för att välja andra färdsätt. Det är billigt, ger motion och är bra för miljön. Kommunen satsar på att bygga snabba supercykelstråk för arbetspendling. Vi driver också kampanjer och projekt för att få fler att upptäcka fördelarna med att cykla.