Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trafiksäkerhetsåtgärder

Trafiksäkerheten är allas ansvar. I trafiken har alla trafikanter skyldighet att anpassa fart, kör- och rörelsemönster till rådande omständigheter så att inte fara uppkommer.

Halmstads kommun arbetar med att förbättra trafiksäkerheten på de gator där kommunen är väghållare. I dagsläget ligger fokus på att bygga om korsningar som är olycksdrabbade samt att hastighetssäkra övergångsställen och cykelpassager. Fokus ligger även på att förbättra trafikmijön i anslutning till skolor.

Varje år görs en uppföljning av de olyckor som skett i kommunen. Vi har en skyldighet att vara med och skapa en trafiksäker miljö.

Hastighetssäkring av passager

Sedan ett antal år tillbaka arbetar vi med att hastighetssäkra passager, dvs se till att det inte kan gå så fort på platser där många cyklister och fotgängare korsar en bilväg.

Farthinder på bostadsgator

Antalet önskemål om att bygga gupp på bostadsgator är många. Vi kan inte anlägga gupp överallt och därför finns riktlinjer för när det kan vara aktuellt framtagna.