Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Farthinder

Halmstads kommun får många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på bostadsgator inom 30-fartgränsområden. Fasta hinder som gupp eller liknande byggs i första hand på huvudgator eller på sträckor med höga hastigheter eller stor olycksrisk ofta i anslutning till passager eller korsningar. I undantagsfall kan även farthinder byggas på bostadsgator om kraven i framtagna riktlinjerPDF uppfylls. Kommunen har dock en fastställd budget att förhålla sig till, som innebär att även om kraven är uppfyllda så måste en prioritering göras.

Tillfälliga farthinder

Det är inte möjligt att tillgodose alla önskemål om fartdämpande åtgärder på bostadsgator inom 30-fartgränsområden med tanke på bland annat framkomlighetskraven för snöröjning, renhållning och räddningstjänst. För att tillgodose önskemålen om hastighetsdämpande åtgärder inom dessa områden finns möjlighet under sommarhalvåret att ansöka om att få sätta ut tillfälliga farthinder om kraven i riktlinjerna är uppfyllda. Tillfälliga farthinder godkänns för ett år i taget och möjligheten att använda sig av dessa åtgärder kan komma att slopas.

Det finns två typer av tillfälliga farthinder:

Dessa ansöks om årligen och ansvaret för inköp och underhåll ligger på sökande.