Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Alla ansvarar för trafiksäkerheten

Du ska känna dig trygg i trafiken och därför arbetar vi för en trafiksäker miljö i Halmstads kommun. Kommunens trafiksäkerhetsarbete bedrivs i samarbete med Trafikverket, polis, skolor och intresseorganisationer. Trafikanternas attityder och vilja att visa hänsyn är nyckelord när det handlar om trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionens synsätt ligger till grund för trafikplaneringen och stor vikt fästs vid att förbättra trafikmiljön främst för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående, cyklister och mopedister.

Ditt ansvar som trafikant

Du som trafikant har inga rättigheter i trafiken, utan bara skyldigheter. Det kan låta konstigt, men trafikförodningen är en så kallad skyldighetslagstiftning. Det lägger mycket ansvar på alla som rör sig i trafiken.

Trafikförordningen är den lag som reglerar trafiken. Du hittar den på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats. Det går också bra att kontakta Transportstyrelsenlänk till annan webbplats om du har frågor kring trafikregler.

Halmstads kommun arbetar för att göra trafikmiljön tryggare för dig som trafikant. Vi får mycket frågor om vilka regler som gäller för bilister och cyklister, bland annat i alla trafiksäkrade korsningar längs de superstråk vi bygger.

Visa hänsyn!

Ta inte för givet att den du möter i trafiken väjer. Det viktigaste i trafiken är att visa hänsyn och vara försiktig. Vi är många som samsas i trafiksystemet och vi har olika förutsättningar.

Utöver hänsyn och försiktighet, krävs kunskap om de trafikregler som gäller. Trafikreglerna finns till för att underlätta samspelet mellan trafikanter och göra det säkrare för alla som är i eller vid trafiken, men en del av dem är svårtolkade.

Det kan ges motstridiga besked i trafiken. Då är det viktigt att veta i vilken ordning dessa gäller.

  1. Anvisning från polis eller annan myndighetsperson (exempelvis bilinspektör eller vägtransportledare) gäller framför alla andra anvisningar och regler
  2. Trafiksignaler
  3. Vägmärken och vägmarkeringar
  4. Trafikregler

Vad gäller när jag cyklar?

Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar. Du är till exempel skyldig att släppa fram de gående på ett övergångsställe. Du får inte cykla onykter och måste följa alla vägmärken.

Det finns en del särskilda regler för cyklister:

  • Om du är under 15 år måste du använda hjälm.
  • Där det finns en cykelbana ska du i första hand använda cykelbanan.
  • Din cykel måste ha ringklocka och broms. Den ska också vara utrustad med reflexer och belysning om du cyklar i mörker.