Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Parkeringsanmärkning, kontrollavgift och överklagan

Om du felparkerar kan du få ”p-bot”, som det i allmänt tal brukar kallas. Det är dock inga böter i juridisk mening utan en avgift. Denna avgift överlämnas till fordonets förare, ägare eller fästs på fordonet. Det finns två olika sorter beroende på om du parkerat på tomtmark eller på gatumark.

1. Parkeringsanmärkning/felparkeringsavgift - utfärdas om du felparkerar på gatumark.

2. Kontrollavgift - utfärdas om du felparkerar på tomtmark.

Betalningsansvar
En felparkeringsavgift eller kontrollavgift ska betalas inom åtta (8) dagar från utfärdandet. Sker inte detta påminns fordonets ägare om att betala inom viss tid.

Om du anser att avgiften är felaktigt utfärdad kan du överklaga. Överklagan sker på olika sätt för parkeringsanmärkning och kontrollavgift, eftersom olika lagstiftning gäller på gatumark och tomtmark.

Överklaga en parkeringsanmärkning

Föraren eller ägaren av ett fordon har möjlighet att överklaga sin parkeringsanmärkning till polisen.

Läs mer om bestridande av parkeringsanmärkning på Polisens webbplats.länk till annan webbplats

OBS! Felparkeringsavgiften ska betalas även om du väljer att överklaga. Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften betalas.

Överklaga en kontrollavgift

Vid överklagande av kontrollavgift ansöker du om rättelse genom att fylla i blanketten för reklamation av kontrollavgiftPDF och skicka in den till kommunens kontaktcenter, Halmstad direkt.

OBS! Kontrollavgiften kravstoppas under utredningstiden och ska därför inte betalas förrän ärendet avgjorts. Efter avgörandet av överklagan så skickas ett skriftligt besked till ägaren av bilen eller till den som begärt rättelse.

Adress:
Halmstads kommun
Halmstad Direkt
Box 153
301 05 Halmstad
Besöksadress: Rådhuset, Stora Torg
Tel 035-13 70 00
Mail: direkt@halmstad.se

Hur bestäms avgiften?

Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige inom ramen för lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift respektive lagen (1984:318) om kontrollavgift. Fordonets registrerade ägare ansvarar för betalningen av eventuell felparkeringsavgift respektive kontrollavgift.